(juni 2018)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Energie besparen met EKGaryp en Buurkracht
In de vorige editie van de Rabbelskûte stond dat het bestuur van de EKG heeft besloten om voor het energie besparingsproject in zee te gaan met Buurkracht. Wij gaan dit samen met u als bewoners van Garyp organiseren.
Energiezuinig maken van uw woning is een eerste stap om te komen tot een gasloos tijdperk.
En dat zit er aan te komen omdat ook de gaswinning in Groningen stopt! Inmiddels hebben zich al een aantal bewoners aangemeld om mee te doen maar we hebben meer deelnemers nodig. Sterker nog: wij roepen ALLE inwoners op om op de een of andere wijze mee te doen. Ook vanuit de gemeente worden pogingen ondernomen om met overheidsgelden de nodige investeringen in Garyp mogelijk te maken. Binnenkort verwachten wij een go- of no-go te horen. Buurkracht heeft inmiddels een eigen dorpspagina op internet beschikbaar gesteld die exclusief voor ons dorp Garyp beschikbaar is om de ontwikkelingen en successen te kunnen volgen. U kunt dit vinden op: https://www.buurkracht.nl/buurten/garyp/team
Meer informatie over Buurkracht kunt u vinden op: https://www.buurkracht.nl.
Meld je aan bij de EKG (info@ekgaryp.nl) en doe mee!!
De werkgroep van Buurkracht bestaat op dit moment uit de volgende personen:
- Tjerk Buma, t.m.buma@gmail.com
- Eelke Hoekstra, e.hoekstra@hetnet.nl
- Gjalt Benedictus, gjbenedictus@msn.com namens EKGaryp
- Charlie Kock (adviseur)

Keurmerk “MienskipsEnergie”
Op donderdag 26 april j.l. is door stichting MienskipsEnergie in Fryslân het eerste keurmerk van MienskipsEnergie uitgereikt door oud wethouder Houkje Rijpstra aan onze Enerzjy Koöperaasje in Garyp. Een uniek keurmerk voor een uniek produkt. En dat unieke produkt hebben wij hier in Garyp, namelijk Gariper stroom. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen zijn er drie uitgangspunten waaraan moet worden voldaan:
1. Enerzjy waar de mienskip over beslist;
2. Lokale duurzame energievorm die de mienskip wil;
3. Enerzjy die de mienskip gebruikt en waar zij van profiteert.

De stroom die op sinnepark de “Griene Greide” wordt geproduceerd voldoet ruimschoots aan deze eisen. Wij nodigen dan ook alle inwoners van Garyp en omstreken dit uniek product van onze koöperaasje af te nemen. Meld u aan bij “Energie VanOns” of bij een bestuurslid van EKGaryp.

Fûns (sosjale) duorsumens Garyp e.o.
Onder grote belangstelling zijn tijdens de uitreiking van het keurmerk MienskipsEnergie drie donaties vanuit het Fûns sociale duorsumens beschikbaar gesteld aan duurzame initiatieven in ons dorp en omgeving.
De drie initiatieven die een donatie hebben ontvangen zijn:
1. Dorpsbelangen Sumar voor het aanleggen van een bijen-en vlindertuin
€ 750,00
2. Stichting Zwembad in Garyp voor duurzame investeringen € 1.000,00
3. Kinderkerk PKN-kerk Garyp voor het aanbrengen van ledverlichting
€ 2.250,00
Het bestuur wenst alle ontvangers veel succes met hun duurzame investeringen. Nieuwe aanvragen kunnen voor dit jaar worden ingediend via de webside van EKGaryp.

Buurauto’s
Het zal u niet zijn ontgaan. De laatste twee weken doorkruisten twee elektrische auto’s ons dorp en omgeving. Buurauto is de elektrische auto die je deelt met je buren. Steeds meer mensen willen in een elektrische auto rijden. Toch ligt deze voor de meesten niet binnen handbereik.
Buurauto brengt de oplossing: je deelt de elektrische auto met buren (mensen die je kent) en deelt samen de kosten. Door gezamenlijk gebruik van een elektrische auto werk je mee aan een schonere lucht, meer ruimte op straat voor groen, spelen, fietsen of wandelen en blijf je in contact met je buren.
EKGaryp heeft even mogen experimenteren met deze twee auto’s. Het is een groot succes geworden. Vele dorpsgenoten (buren) hebben er gebruik van kunnen en mogen maken. Het bestuur overweegt om in de toekomst dit fenomeen óók in Garyp te gaan opzetten. U hoort hier te zijner tijd meer van.

 

Het bestuur EK Garyp


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk