(november 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Ledenbetrokkenheid

Fûns (sosjale) duorsumens Garyp e.o. Op maandag 27 november a.s. wordt de dorpsbrede commissie geïnstalleerd, die aanvragen beoordeelt en voorlegt aan het bestuur van EKGaryp. Na deze installatie kunnen belangstellende verenigingen en groepen van mensen die (sociaal) duurzame initiatieven ontplooien aanvragen indienen bij dit Fûns.
Op de website van de koöperaasje (www.ekgaryp.nl) kunt u vanaf 1 december de nodige informatie vinden over de doelstellingen van dit Fûns en ook de voorwaarden waaraan een aanvraag dient te voldoen en waar en wanneer u een aanvraag kunt inleveren. Wij hopen de eerste bijdragen vanuit dit fonds begin 2018 beschikbaar te kunnen stellen.

Sinnepark de “Griene Greide”
Met nog 1 ½ maand te gaan staat de teller inmiddels op ruim 5.800.000 kWh; wij gaan zeker de doelstelling van 6 miljoen kWh’s halen in 2017. Hieronder
wordt aangegeven hoe het bestuur denkt deze donkergroene Gariperstroom te verkopen om daarmee het bovengenoemde Fûns te “voeden”. De positieve
opbrengsten van onze “eigen” stroom worden via dit Fûns weer besteedt in eigen dorp.

Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft besloten de geproduceerde Gariperstroom in eerste instantie in Garyp zelf aan de man/vrouw te brengen. Daartoe brengt zij de actie: ”Mei Gariperstroom it nije jier yn” in november en komende maanden in uitvoering. Bij het uitkomen van deze editie van de Rabbelskûte is een belploeg bezig om alle gezinnen in Garyp te benaderen voor een afspraak en te overtuigen de Gariperstroom uit eigen dorp en CO-2 gecompenseerd gas van de EKGaryp af te nemen.
Wij gaan zowel particulieren als MKB-bedrijven benaderen:

1. Alle gezinnen in Garyp (plm 760 adressen) hebben rond eind oktober een informatiepakket ontvangen met daarin de nodige uitleg. Ook is een aanmeldformulier bijgevoegd. Ook worden alle gezinnen telefonisch benaderd door een Gariper belploeg van vrijwilligers. Zij hopen met u een concrete afspraak te maken waarbij zij u willen overhalen om Gariperstroom en gas van EKGaryp af te gaan nemen. Bestaande klanten van EKGaryp/Noordelijk Lokaal Duurzaam zijn inmiddels door NLD/EKGaryp (kosteloos) omgezet naar (goedkopere) Gariperstroom.

2. Op de ledenvergadering van de Ondernemersvereniging in Garyp (OVG) van 30 oktober j.l. heeft het bestuur van de EKGaryp uitleg kunnen/mogen  geven over de mogelijkheid om óók voor het MKB groene energie van de EKGaryp af te gaan nemen. Zij kunnen zich als OVG-collectief daarbij in de markt onderscheiden door het predicaat te krijgen van het meest duurzame MKB-dorp van Nederland. Individueel kunnen ze bij deelname het (duurzame)  keurmerk van MienskipsEnergie gaan voeren. De eerste MKB-bedrijven hebben zich inmiddels al aangemeld

Het bestuur EK Garyp


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk