Inwoners Tytsjerksteradiel tevreden over dienstverlening en woonomgeving

Tdiel Achtkarsp samen

Inwoners van Tytsjerksteradiel zijn tevreden over hun woonomgeving en de gemeentelijke dienstverlening. Een aandachtspunt is de relatie tussen de gemeente en inwoners. Dit blijkt uit het tevredenheidsonderzoek ‘Waar staat je gemeente’ die gehouden is onder 2.000 inwoners. ‘Ik wil alle inwoners bedanken die hebben deelgenomen aan het onderzoek. De uitkomsten zijn een goede basis om de aandachtspunten uit het onderzoek af te stemmen met wat inwoners echt belangrijk vinden,’ aldus burgemeester Jeroen Gebben.

Gemeentelijke dienstverlening hoog gewaardeerd
In de afgelopen 12 maanden hebben zeven op de tien inwoners contact gehad met de gemeente. Zij waarderen dit met een 7,0. Dit is hoger dan landelijk. De grote meerderheid vindt dat het aanvragen van een product/dienst makkelijk gaat, de informatie juist was en de afhandelingstijd acceptabel. Medewerkers van de gemeente hebben bij de meerderheid van de inwoners een positieve indruk achtergelaten. Wel is verbetering mogelijk door inwoners nog meer aangenaam te verrassen met de verleende service.

Prettig wonen in Tytsjerksteradiel
Inwoners geven het wonen in de eigen buurt een 8,1. Ze voelen zich thuis in hun buurt en gaan prettig met elkaar om. Over de aanwezigheid van voorzieningen, zoals winkels en parkeergelegenheid, zijn inwoners tevreden. Ook het aanbod van gezondheids-, sport- en welzijnsvoorzieningen, wordt hoog gewaardeerd. Een aandachtspunt voor de gemeente is de buurten nog meer betrekken en een beroep doen op buurtbewoners bij de aanpak van leefbaarheid.

Relatie gemeente en inwoners
Bijna de helft van de inwoners heeft vertrouwen in de wijze waarop de gemeente wordt bestuurd. Ruim vier op de tien inwoners vindt dat de gemeente doet wat zij zegt. Inwoners waarderen de wijze waarop de gemeente inwoners en organisaties betrekt bij (de uitvoering van) het beleid met een 6,4. Alle drie aspecten worden hoger beoordeeld dan landelijk maar zijn aandachtspunten voor de gemeente.

Zorg en welzijn
Inwoners van Tytsjerksteradiel zijn tevreden over het leven op dit moment en geven gemiddeld een 8,0. De eigen gezondheid geeft men een 7,7. De meeste inwoners zeggen voldoende contact met andere mensen te hebben. Eén op de vijf heeft behoefte aan meer sociale contacten. Een grote groep inwoners zet zich actief in voor de gemeenschap: twee derde van de inwoners was de afgelopen 12 maanden actief bij een vereniging en de helft van de inwoners heeft in het afgelopen jaar vrijwilligerswerk gedaan.

Het tevredenheidsonderzoek is uitgevoerd door I&O Research. In totaal hebben 621 inwoners de vragenlijst ingevuld. Elke twee jaar voert Tytsjerksteradiel een tevredenheidsonderzoek uit.

{attachments}


 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk