Jubileumfeest van Slagerij Pals Wagenaar en Spar Bijlsma 

Op 24 juni jongstleden vond er in Garyp, een voor Garyp maar ook voor Nederland, unieke gebeurtenis plaats.
Twee echtparen die in Garyp een totaal verschillende winkel drijven en in dit jaar een jubileum vieren, hadden de handen ineengeslagen. 
Het betreft het echtpaar Pals en Jelly Wagenaar, die op de Inialoane hun slagerij hebben en het echtpaar Siep en Jellie Bijlsma die ‘de Spar’ op de Greate Buorren hebben. 

In 1982 kregen Pals en Jelly verkering en in 1986 zijn ze getrouwd. Pals en Jelly hebben hun slagerij sinds 3 augustus 1987. Pals is een ras Gariper. Zijn vader had het bouwbedrijf Wagenaar. Jelly, eveneens een ras Gariper, haar vader was melkboer en dreef ook de Iniabar, de plek waar Jelly is geboren. Vanaf het moment dat de slagerij werd geopend werken zij samen in de slagerij. 

Het andere echtpaar is Siep en Jellie Bijlsma. Zij hebben de Spar Bijlsma op de Greate Buorren. Siep komt uit Kollummerpomp en was eerst boerenarbeider. In die tijd kreeg hij verkering met Jellie uit Stroobos. Samen begonnen ze in november 1986 een 4=6 kruidenierswinkel in Nes. Ze zijn op 3 februari 1987 getrouwd. Op 18 mei 1992 begonnen ze samen de winkel aan de Greate Buorren.

Jubileumfeest Slagerijwageraanr SparBijlsma 01 

Beide echtparen liepen al een tijdje rond met het idee dat er iets gedaan moest worden om hun jubileum te vieren. Jelly en Jellie hadden al eens op een eerder moment geopperd dat het hun leuk leek om dat met een ontbijt voor de dorpelingen te doen. Toen Siep en Jellie een keer Pals en Jelly spraken over hun jubileum kwam het idee voor dat ontbijt weer naar voren. In dat gesprek en de daaropvolgende gesprekken, werd besloten om de jubilea samen te vieren. Het eerste plan was om een ontbijt voor alle dorpelingen te organiseren op het plein. Later volgde de aanvulling, dat er voor de kinderen ook wat gedaan moest worden. Daarna kwam het gezellig samenzijn met een drankje, BBQ en live muziek voor alle dorpelingen erbij. 

Het hele feest werd voorafgegaan door 3 maanden van besprekingen en planning. Van alle kanten was er medewerking. Het personeel en oud-personeel van beide winkels stelden zich beschikbaar voor de feestdag. Kort voor het feest was er een laatste vergadering met alle medewerkers en werd het draaiboek voor de 24e juni voor de laatste keer doorgenomen. De regie werd in handen gegeven aan hun zonen Wierd Sjoerd Wagenaar en Pieter Bijlsma. Van deze beslissing hebben de echtparen geen spijt. Het feest verliep op rolletjes. 

Alleen het weer kon nog roet in het eten gooien. De vrijdag voor het feest werd natuurlijk vaak naar het weerbericht voor zaterdag gekeken. Het zag er niet goed uit. Het zou de hele dag gaan regenen. Wat een pech. Vrijdagavond om 20:00 uur werd besloten om niet op het plein te ontbijten. Lien Koornstra wist dat de schuur bij de boerderij van Riemersma, moge hij in vrede rusten, leeg stond. Na enig overleg werd de schuur onder leiding en hulp van Aldert Koornstra schoongemaakt en ingericht voor een ontbijt van de dorpelingen. Zaterdagochtend kwamen 250 dorpelingen ontbijten. Een opkomst die de echtparen zeer tevreden stelde. Het weer verbeterde gelukkig. Zodoende konden de festiviteiten voor de jeugd en later het gezellig samenzijn van alle dorpelingen, jong en oud, op het plein plaats vinden. Er was een ongedwongen sfeer die muzikaal werd ondersteund door de Gariper zanger Hille V. Dat hij succes had was te horen aan het meezingen en het herhaaldelijk applaus. De muziek was van een dusdanig volume dat iedereen toch lekker met elkaar kon kletsen zonder te hoeven schreeuwen. De echtparen werden vele malen gefeliciteerd. Rond 20:30 uur was het laatste bier op en werd het feest afgelopen verklaard. Daarna werd er opgeruimd en enkele uren later was er niet meer te zien dat er feest was gevierd. 
De echtparen Wagenaar en Bijlsma kunnen terugkijken op een geslaagd feest dat zij aanboden vanwege hun jubilea, maar ook om de dorpelingen te bedanken die al deze jaren hun winkel bezochten. Rond 22:00 uur dronken de echtparen en hun helpers een biertje of wijntje. Zij keken terug op een prachtige dag.

Jubileumfeest Slagerijwageraanr SparBijlsma 02

De foto’s zijn van Tade Smedes. Voor meer foto’s, zie tadesmedes.nl 

Leen Pronk

(Bron: Rabbelskûte - 14 juli 2017)


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk