(juli 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Officiële opening zonnepark op 12 mei 2017 

Tijdens het uitkomen van de vorige editie van de Rabbelskûte vond de officiële opening plaats van het zonnepark de “Griene Greide” door de commissaris van de Koning in Fryslân de heer Arno Brok. Inmiddels heeft het zonnepark vanaf 1 februari al 3,3 miljoen kWh’s geproduceerd. We liggen dus mooi op schema, want we hopen dit jaar ongeveer 6 miljoen kWh’s te gaan produceren. 

Gariper stroom, letterlijk stroom van eigen bodem!! 

In samenwerking met Coöperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) gaan wij de Gariperstroom verkopen aan de leden van onze koöperaasje. Voor u een unieke kans om gegarandeerd stroom geproduceerd op de “Griene Greide” in uw huis te krijgen. Deze garantie (*GvO) wordt afgegeven door CertiQ , een instituut welke door de overheid is ingesteld om zogenaamde Garanties van Oorsprong af te geven over de in Garyp geproduceerde groene stroom! Op dit moment worden de plannen uitgewerkt om in eigen dorp geproduceerde stroom te gaan afzetten. Ook de bedrijven in ons dorp worden door ons benaderd. Voor de bedrijven een kans om zich het meest (donker) groene MKB-dorp van Nederland te gaan noemen. Ook andere dorpen in de omgeving zijn geïnteresseerd maar wij willen eerst de inwoners en bedrijven in ons eigen dorp Garyp de kans geven om zaken in eigen dorp te regelen! Het mes snijdt aan meerdere kanten: 

 1. Stroom uit eigen dorp
 2. Echt donker groene stroom, een uniek duurzaam product
 3. Positieve opbrengsten blijven in eigen dorp
 4. Als lid heeft u volop invloed op de besteding van de positieve opbrengsten. Laat uw stem via de Enerzjy Koöperaasje Garyp horen. Geef u op als lid. 

Fûns (sosjale) duorsumens Garyp 

Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) zet zich samen met Stichting de “Griene Greide” (SGG) in voor een leefbare- en (sociaal) duurzame toekomst van ons dorp en haar inwoners waaraan alle mensen actief kunnen deelnemen. Helaas is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms staan (vaak financiële) beperkingen in de weg. Of zijn er andere omstandigheden waardoor bepaalde zaken niet van de grond komen, vooral op het gebied van (sociale) duurzaamheid. 

De besturen van EKG en SGG hebben een commissie Fûns (sosjale) Duorsumens (FSD) in het leven geroepen die de aanvragen voor een eventuele donatie gaat toetsen.
De financiële opbrengsten van de Enerzjy Koöperaasje Garyp bestaan uit twee onderdelen: 
a. Bemiddelingsprovisie van de eigen NLD leverancier voor het aanbrengen van een klant die stroom en/of gas via onze koöperaasje afneemt. 
b. Positieve opbrengsten van het zonnepark de “Griene Greide” 

 

De bovengenoemde opbrengsten worden na aftrek van gemaakte kosten gestort in het door Enerzjy Koöperaasje Garyp en stichting de “Griene Greide” opgerichte Fûns Sosjale Duorsumens Garyp. 

Het Fûns adviseert het bestuur welke aanvragen in een bepaald jaar gehonoreerd kunnen worden. Binnenkort zullen de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen worden gepubliceerd via onze website van www.ekgaryp.nl. Inmiddels is het bestuur bezig om de samenstelling van een “breed” maatschappelijk gedragen Fûns-commissie rond te krijgen. Daarvoor zullen de volgende doelgroepen worden benaderd en gevraagd één persoon namens onderstaande doelgroep deel te laten nemen in de Fûns-commissie. 

 1. Vertegenwoordiger bestuur Vereniging van dorpsbelangen
 2. Bestuurslid Enerzjy Koöperaasje Garyp 
 3. Lid van de commissie DANZ (Diaconale Armoede en Naasten Zorg) 
 4. Lid namens OVG-Garyp 
 5. Gariper fan it jier 

Oproep voor vrijwilligers met het groene duurzame hart op de juiste plaats 

Naast de verkoop van Gariperstroom zal het bestuur in het najaar ook actiematig een project starten in Garyp voor energiebesparing. Immers wat je niet gebruikt hoef je niet op te wekken! Ook de verdere plannen voor en op de zonneweide vragen de nodige aandacht van het bestuur. Al met al een grote opgave van een welhaast professioneel bedrijf wat moet worden gerund door enkele bestuurders. Vandaar onze oproep of er mogelijk enkele vrijwilligers bereid zijn om op bepaalde nader vast te stellen onderdelen het bestuur willen ondersteunen. U kunt zich melden bij een van de bestuursleden van Enerzjy Koöperaasje Garyp. 

Laten we met zijn allen staan voor een (duurzame) toekomst voor ons én onze kinderen. 

Het bestuur EK Garyp


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
 • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
 • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
 • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
 • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
 • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk