(Bron: Rabbelskûte, mei 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

EKGarypOfficiële opening zonnepark op 12 mei 2017
Tijdens het uitkomen van deze editie van de Rabbelskûte is het groot feest aan de Easterein in Garyp. Na een lange periode van voorbereiding en bouw vindt vandaag,
vrijdag 12 mei, de officiële opening plaats van het zonnepark de “Griene Greide” door de commissaris van de Koning in Fryslân de heer Arno Brok. Hij heeft de naam
van het zonnepark onthuld onder grote publieke belangstelling.
Er zijn veel genodigden afgekomen op deze voor ons belangrijke ceremonie.
Een heel mooie afsluiting van een hectische maar waardevolle periode. Het is een heel mooi zonnepark geworden die inmiddels vanaf 1 februari al ruim 1 miljoen kWh’s heeft geproduceerd.

Open dag vrijdagmiddag op 12 mei 2017 aan de Easterein 1
Het bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Garyp wil de inwoners van Garyp en Sumar de gelegenheid geven het zonnepark aan de Easterein 1 te bezichtigen.
U kunt dan de immense omvang zelf met eigen ogen zien. U bent welkom vanaf 17:00 tot 20:00 uur. Het bestuur wil u graag alles laten zien en rondleiden.

Gariper stroom
Nu wij daadwerkelijk de eerste stroom hebben geproduceerd willen wij in samenwerking met Coöperatie Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD) de Gariper stroom gaan verkopen aan de leden van onze koöperaasje. Voor u een unieke kans om gegarandeerd stroom geproduceerd op de “Griene Greide” in uw huis te krijgen. Deze garantie (*GvO) wordt afgegeven door CertiQ, een instituut welke door de overheid is ingesteld om zogenaamde Garanties van Oorsprong af te geven over de in Garyp geproduceerde groene stroom!
Binnenkort gaan wij alle dorpsgenoten benaderen om in eigen dorp geproduceerde stroom af te gaan nemen. Ook de bedrijven in ons dorp worden door ons benaderd. Voor hen een kans om zich het meest (donker) groene MKB-dorp van Nederland te gaan noemen.

Algemene ledenvergadering 20 maart 2017
Op 20 maart j.l. hebben ruim 20 leden van onze koöperaasje de Algemene vergadering bijgewoond. Tijdens de vergadering is er een hele mooi film vertoond over het ontstaan van het zonnepark aan de Easterein. Deze film is gemaakt in opdracht van het EKG-bestuur door onze dorpsgenoot Alexander
Kooistra.
Ook zijn door de leden de uitgangspunten van het Fûns (sosjale) duorsumens Garyp vastgesteld. In het najaar hoort u daar meer over. Wij zullen dan ook aangeven hoe (sociale) duorsume projecten door u kunnen worden aangemeld om voor een bijdrage uit dit fonds in aanmerking te komen.

Gariper(s) fan it jier
Het was voor alle bestuursleden een complete verrassing toen op de nieuwjaarsreceptie in It Geahûs het gehele bestuur van de Enerzjy Koöperaasje Garyp in het zonnetje werd gezet toen zij de prestigieuze prijs van Gariper fan it jier mochten ontvangen. Wij willen de lezers van de Rabbelskûte hier heel hartelijk voor dankzeggen.

Het bestuur EK Garyp

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk