(februari 2017)

Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.logo EKGaryp

Krêkt net... Dit stond in de laatste editie van de Rabbelskûte.

Maar.... Hoera!
Vanaf 26 januari produceert ons zonnepark “donker” groene stroom. Het is ons gelukt!!!! We hebben de laatste maand nog vele hobbels op allerlei gebied moeten nemen, maar met succes. De inspanningen van het bestuur en uiteraard de werkers in het veld zijn meer dan beloond. Een prachtige zonneweide in ons eigen dorp waar ruim 27.000 panelen duurzame stroom opwekken. Goed voor uw en onze toekomst! Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat u op een of andere wijze verbonden wordt met dit initiatief.

a. Op dit moment proberen we verbindingen te leggen met onze eigen coöperatieve verkoper Noordelijk Lokaal Duurzaam. Binnenkort komen we met voorstellen waarbij u in Garyp geproduceerde (gecertificeerde) stroom kunt afnemen.

b. Crowd-funding. Het bestuur is bezig met het opzetten hiervan. We proberen te bewerkstelligen dat u ook financieel kunt participeren, zodat het zonnepark ook een beetje van u is tegen een aantrekkelijk rendement.

c. Opzetten van een (onafhankelijke) adviescommissie {Kommisje Fûns (Sosjale) Duorsumens} uit eigen dorp die voorstellen vanuit de gemeenschap beoordeelt en daarna voorlegt aan de leden van de EKGaryp (u dus!) hoe om te gaan met de beschikbare positieve opbrengsten van het zonnepark-initiatief.

d. Als dorpsgemeenschap profiteren van positieve opbrengsten uit zonnepark.

Over enige tijd zullen we ook veel aandacht besteden aan een officiële opening van sinnepark de “Griene Greide”. Dit zal waarschijnlijk ook gepaard gaan met een open ”huis”. We zullen u hiervan ruim van te voren op de hoogte brengen.

Algemene Ledenvergadering EKGaryp
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering staat gepland op maandagavond 20 maart om 19:45 uur in It Geahûs. Het belooft een energievolle avond te worden.
Mis dit niet, noteert u alvast!
Onderstaande drie speerpunten zullen in ieder geval aan de orde komen:

1. Project energiebesparing in en rond uw woning
2. Leden- en klantenwerving met stroom uit eigen dorp
3. Eerste opzet van crowdfunding (hoe u zelf ook financieel kunt deelnemen).

Informatie over de enerzjy koöperaasje en het zonnepark
Links: www.netwerkduurzamedorpen.nl, www.facebook.com/EKGaryp www.ekgaryp.nl

Het bestuur EK Garyp


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk