GARYP IN ACTIE VOOR EEN DUO-FIETS

duofiets

Op 27 maart 2017 werd de elektrische duofiets in gebruik genomen, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp. Samen met een van de vrijwilligers heeft Foppe Dupon de duofiets feestelijk geïntroduceerd.
De mensen die graag mee willen fietsen, kunnen zich rechtstreeks melden bij
Lieuwe en Boukje Elzinga, of ‘s morgens bij Siep en Jellie. Het is ook mogelijk
dit te doen via Sibrecht Dijkstra, assistente van dokter Veldhuizen, of bij
Fysiotherapie Smith. Ook mensen die eens met heit of mem willen fietsen
kunnen zich melden.
Wanneer de fiets in het weekend op zondag gewenst is, kan dat geregeld
worden.
Mensen die als duopassagier mee fietsen, gaan op eigen risico mee, de
vrijwilliger kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele ongemakken.
Petra Algra is de coördinator van de vrijwilligers.