GARYP IN ACTIE VOOR EEN DUO-FIETS

duofiets

Op 27 maart 2017 werd de elektrische duofiets in gebruik genomen, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Garyp. Samen met een van de vrijwilligers heeft Foppe Dupon de duofiets feestelijk geïntroduceerd.
De mensen die graag mee willen fietsen, kunnen zich rechtstreeks melden bij
Lieuwe en Boukje Elzinga, of ‘s morgens bij Siep en Jellie. Het is ook mogelijk
dit te doen via Sibrecht Dijkstra, assistente van dokter Veldhuizen, of bij
Fysiotherapie Smith. Ook mensen die eens met heit of mem willen fietsen
kunnen zich melden.
Wanneer de fiets in het weekend op zondag gewenst is, kan dat geregeld
worden.
Mensen die als duopassagier mee fietsen, gaan op eigen risico mee, de
vrijwilliger kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele ongemakken.
Petra Algra is de coördinator van de vrijwilligers.


 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk