Bestuur Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) “Gariper fan it jier 2016”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de activiteitencommissie van It Geahûs op zaterdagavond 7 januari maakte voorzitter Gjalt Faber namens de redactie van dorpskrant “De Rabbelskûte” de “Gariper fan it jier 2016” bekend.

Gariper fan it jier 2016

Het bestuur van de EKG onder leiding van Gjalt Benedictus is gekozen tot “Gariper van it jier 2016”. Het bestuur ontving daarbij een trofee met inscriptie en een bos bloemen.

De lezers en de redactie van de dorpskrant “De Rabbelskûte” hebben de keuze gemaakt op basis van kwaliteit, actualiteit en de grote hoeveelheid werk dat het deskundige 5-tallig bestuur met succes heeft verzet.
Het is de eerste keer dat een groep is gekozen. Naast Benedictus bestaat het bestuur uit Jacob Miedema, Magdalena Benedictus, Jelle Stoffelsma en Sietse Algra. Het bestuur zorgde binnen drie jaar voor een investering van 10 miljoen euro in het zonnepark de 'Griene Greide' op het voormalige vuilstort van Holwerda aan de Easterein in Garyp. Dat betekent dat voor dit burgerinitiatief 2 miljoen euro per bestuurslid is geïnvesteerd. Dat is uniek in Fryslân en ook voor Nederland.

Het zonnepark van 6 ha, bestaande uit 27.000 zonnepanelen, levert totaal zes megawatt stroom; goed voor 27.000 huishoudens en is daarmee de grootste van Fryslân, maar als burgerinitiatief ook de grootste van Nederland. De opbrengst van het park komt, na aftrek van kosten, ten goede van duurzame projecten in het dorp.
Het bestuur heeft veel financiële en juridische hobbels moeten nemen, maar is ondanks elke tegenslag op voortvarende wijze doorgegaan. Zo zijn er veel problemen geweest over de aansluiting van de Griene Greide op het netwerk van Liander, maar die gaat deze maand alsnog de aansluiting realiseren. Het zonnepark De Griene Greide kan dan per 1 februari operationeel zal zijn.

Het onderhoud van de 'Griene Greide' zal ook duurzaam worden uitgevoerd. Door samenwerking met het nabijgelegen 'Griene Nêst' zullen mensen met een beperking worden ingezet. Duurzame energie en duurzaam terreinonderhoud door voornoemde doelgroep, geeft het dorp Garyp nieuw elan als duurzaam dorp met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verder wil de Griene Greide uitgroeien tot een voorlichtings- en educatiecentrum voor duurzame energie en duurzame landbouw. Door deze unieke samenwerkingsvormen' zet de EKG het dorp Garyp als 'mienskip' en als voorbeelddorp op de landelijke kaart.

(Bron: Persbericht De Rabbelskûte)


 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk