Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

(december 2016)

logo EKGaryp Sinnepark de “Griene Greide”
Krêkt net...
De realisatie van het grootste coöperatieve zonnepark van Nederland gaat voorspoedig. Mede dankzij een mooie herfst kunnen de aannemers, ondanks een drassige ”werkvloer”, hun werkzaamheden goed uitvoeren. Ze liggen allemaal op schema. Op het moment dat u dit leest zijn alle 27.000 panelen geplaatst! Toch lukt het ons “dankzij” Liander net niet om op 1 januari van het nieuwe jaar de eerste stroom te gaan leveren. Vast staat dat dit WEL lukt per 1 februari 2017. Dan ligt een heel nieuw jaar voor ons om te produceren. So far so good. Zelfs de landelijke pers duikt erop. RTL-live zal begin volgende maand een rapportage hierover gaan maken. We zijn er als bestuur en dorpsgemeenschap best wel een beetje trots op dat het ons gelukt is. Jullie ook bedankt voor jullie support.

Algemene Ledenvergadering EKGaryp
Op maandag 14 november j.l. waren er ongeveer 30 leden én belangstellenden op onze ALV in It Griene Nêst, Boswei 1 Sumar. Deze locatie werd gekozen om na afloop van de vergadering een bezoek te brengen aan het zonnepark. Hier werd, ondanks het slechte weer, graag gebruik van gemaakt. De deelnemers konden zo de voortgang van de bouw zelf zien en ervaren.

Programma voor het jaar 2017
Het bestuur van EKGaryp heeft voor het nieuwe jaar 2017 drie speerpunten benoemd en wel de volgende:
1. Project energiebesparing in en rond uw woning
2. Leden- en klantenwerving voor onze koöperaasje in eigen dorp
3. Afronden bouw zonnepark en opzet crowd-funding voor eigen leden/dorpsgenoten

Nieuw jaar 2017
Het bestuur van Enerzjy Koöperaasje Garyp en Stichting de “Griene Greide” wenst u allen een gezond en zonnig 2017 toe.

Informatie over de enerzjy koöperaasje en het zonnepark
Links: www.netwerkduurzamedorpen.nl , www.facebook.com/EKGaryp, www.ekgaryp.nl

Het bestuur EK Garyp


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk