Wethouder Rijpstra ontvangt ruim 600 handtekeningen voor meer busstops Garyp

Petitie Wolter

Wethouder Houkje Rijpstra van Tytsjerksteradiel heeft maandagmiddag 5 december een petitie over de nieuwe busdienstverlening in ontvangst genomen. De petitie “handhaaf busvervoer vanaf Garijp”, vraagt om een bijstelling van de nieuwe busdienstregeling van Arriva. Waar de bus voorheen 5 keer per uur stopte bij de halte Rijksweg Garijp wil Arriva dit vanaf 11 december terugbrengen tot 2 maal per uur. Op dit moment hebben 655 mensen de petitie ondertekent.
 
De petitie werd aangeboden door de 17 -jarige initiatiefnemer Wolter van der Maten. Hij gaat doordeweeks elke dag naar de middelbare school in Leeuwarden. Wethouder Rijpstra heeft de zorg die in de petitie wordt geuit, overgebracht aan gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie, die de vervoersconcessie aan Arriva heeft verleend. Volgens haar mag “het niet zo zijn dat er mensen bij de halte blijven staan bij een volle bus. Arriva heeft de zorg dat deze mensen op tijd worden vervoerd”, aldus de wethouder.


Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding