(Persbericht - Gemeente Tytsjerksteradiel)

Nieuwe dorpskern Garyp klaar

Donderdag 14 juli was het feest in Garyp. Inwoners, schoolkinderen en bestuurders vierden de afronding van het project Kansen in Kernen Garyp. Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra ‘gaven’ de weg terug aan het dorp, nadat de dorpskern de afgelopen anderhalf jaar een metamorfose onderging.
 
Feestelijke activiteiten
De feestelijkheden werden samen met de school gevierd. De laatste schooldag vond plaats op het nieuwe ‘dorpsplein’. De kinderen konden zich de hele middag vermaken met verschillende spelletjes, een luchtkussen en een goochelaar.
 
Lespakket VVN
Aan het eind van de sport- en spelmiddag bood Margot Blaauw van VVN (veilig verkeer Nederland) een lespakket aan de school aan. Dit lespakket gaat over ‘Shared space area’s’, waarbij iedere verkeersdeelnemer ter plekke wordt aangesproken op het eigen verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht, omdat wegmarkeringen en verkeersborden zoveel mogelijk ontbreken.
 
Officiële afsluiting
Rond 16.00 werd KIK Garyp officieel afgesloten door gedeputeerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân, wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel en voorzitter van Plaatselijk Belang Garyp Hendrik Raap. Zij werden daarbij geassisteerd door goochelaar Ritsko van Vliet. Hij “toverde” Tjeerd van 5 tevoorschijn. Tjeerd liet ruim een jaar geleden in een filmpje over Kansen in Kernen zien welke verkeersonveilige plakken aangepakt worden. Nu fietste Tjeerd met de bestuurders een rondje over het nieuwe, veilige dorpsplein.
 
Officiele openingLespakket VVNKIK Garyp
Kansen in Kernen (KIK) is een project van de provincie en de gemeente Tytsjerksteradiel in samenwerking met de inwoners van Garyp. Dankzij de aanleg van De Centrale As (rondweg Garyp) rijdt het doorgaand verkeer niet meer door de kern van Garyp. En dat bood kansen, zoals het verbeteren van de verkeersveiligheid en het vergroten van de leefbaarheid.
 
Herinrichting
Begin 2015 startte de gemeente Tytsjerksteradiel met herinrichten. De Gravinneloane is veranderd in een dorpslaan, uitgevoerd in rode klinkers. De aangrenzende begraafplaats heeft een ruimere entree gekregen. Meest in het oog springend is de verlengde Gariper Opfeart en de nieuwe waterpartij langs de Gravinneloane. Beide komen samen op een plein dat is ingericht volgens het principe van shared space / dielde romte. Een trefpunt met bankjes, een veldje en een vissteiger. In 2014 transformeerde de voormalige zuivelfabriek ‘De Eendracht’ al tot een multidisciplinair zorgcentrum met zorgappartementen en ruimte voor bedrijvigheid.

Foto’s: Binne-Louw Katsma
 
Foto ‘Lespakket VVN’: Uiterst links Houkje Rijpstra, wethouder Tytsjerksteradiel, uiterst rechts Margot Blaauw, VVN
Foto ‘Officiële opening’: Vooraan Tjeerd (5 jaar), daarachter v.l.n.r. wethouder Houkje Rijpstra, gedeputeerde Johannes Kramer en voorzitter van Plaatselijk Belang Garyp Hendrik Raap


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk