Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

(Bron: Rabbelskûte, mei 2016)

logo EKGaryp Zonneweide aan de Easterein 1 Garyp
Er is inmiddels begonnen met de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie van het zonnepark.Holwerda is begonnen met de definitieve afwerking van “it stoart”, en dit zal rond 1 juli zijn voltooid. Als alles volgens planning verloopt zullen tussen 1 juli en 1 augustus de eerste werkzaamheden van de bouw van het park beginnen. Als de eerste “spade” de grond in gaat dan zullen wij dit uiteraard direct aan u allen gaan melden!

Enerzjy Koöperaasje Garyp
Naast de activiteiten van de realisatie van het zonnepark is het bestuur ook nog druk bezig om de SPAR-actie van enkele maanden geleden uit te werken. We mochten 20 nieuwe leden verwelkomen en velen daarvan hebben ook reeds de stap gezet om als klant over te stappen naar onze eigen energieleverancier Noordelijk Lokaal Duurzaam (NLD). Hiermee steunt u duurzame projecten in ons eigen dorp. Wij willen de “overstappers” hiervoor hartelijk dankzeggen.
Wij roepen degenen, die deze stap nog niet hebben gemaakt op om u aan te melden bij leden van het bestuur om alsnog lid te worden van onze coöperatie
en om over te stappen naar onze eigen leverancier NLD energie. Het levert onze coöperatie jaarlijks € 75,00 per aansluiting. Ook willen wij u nog attenderen op de actie van onze dorpsgenoot Kobus voor de levering van eerste klas zonnepanelen-systemen tegen een zeer scherpe marktprijs. U kunt zich hiervoor ook opgeven bij de leden van het bestuur van EKGaryp.

Het bestuur EK Garyp


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk