(Bron: Rabbelskûte, maart 2016)GemTdiel

Woningbouw in Garyp

Zoals we allemaal merken, trekt de woningmarkt de laatste tijd weer behoorlijk aan.
Ging er de afgelopen jaren amper een bouwterrein in Tytsjerksteradiel over de toonbank, de laatste maanden zijn er al diverse kavels verkocht en worden er weer talrijke opties verleend.

woningbouw 2e fase lrgUitbreidingsplan Sânhichte/Skeanpaed
Ook voor het uitbreidingsplan Sânhichte/Skeanpaed wordt interesse getoond. Niet echt opmerkelijk want dit is natuurlijk ook een prachtige bouwlocatie. Dat het een aantal jaren min of meer uit beeld is geraakt, heeft naast de geldcrisis ook te maken met het feit dat de locatie niet bouwrijp is.
De plek ligt er, wat dat betreft, niet direct uitnodigend bij.

Bouwrijp
De vraag die ons dus nu met enige regelmaat wordt gesteld is “wanneer makket de gemeente it plan bouwryp?”. Welnu, de gemeente wil het plan ontwikkelen zodra er sprake is van concrete belangstelling. Nu de belangstelling toeneemt en er naar alle verwachting binnenkort ook opties worden verleend, geldt dat wanneer er kavels worden verkocht de grond ook meteen bouwrijp zal worden gemaakt.

Snelle levering bouwkavel
Aspirant bouwers hoeven zich echter weinig zorgen te maken over een snelle levering. Het bouwrijp maken zal in enkele maanden zijn beslag vinden. De tijd die ook nodig is om nieuwbouwplannen te ontwikkelen en daarvoor een bouwvergunning te krijgen. In de eerste fase zijn 7 kavels beschikbaar voor de bouw van een vrijstaande woning. De kavels hebben een oppervlakte van 470 m2 tot 760 m2.

Drie starters- en vier gezinswoningen
Zoals bekend zal Bouwbedrijf De Haan in de eerste planfase ook een zevental kavels (14, 15 en 16) ontwikkelen. Dit bedrijf bouwt zeven energiezuinige en royale woningen.

Meer informatie
Via de website van de gemeente (www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/bouwkavelsgaryp_ 44934/) kunt u meer informatie (ook de kavelprijzen) vinden over het uitbreidingsplan van Garyp. Mochten er daarna nog vragen zijn, kunt u altijd contact opnemen met Willem Bil, verkoopmedewerker van de gemeente: telefoon 06-20620841, email wbil@t-diel.nl of met Bouwbedrijf G. de Haan & Zn, telefoon 0511-521287, www.bouwbedrijf-dehaan.nl.

Gemeente Tytsjerksteradiel Afdeling Bouwen en Wenje


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk