(Bron: Rabbelskûte, maart 2016)

logo EKGarypVoortgang realisatie zonneweide aan de Easterein in Garyp

Zonneweide aan de Easterein 1 Garyp
Het bestuur van stichting de “Griene Greide” komt stapje voor stapje verder met de planvorming van de zonneweide.
De banken hebben inmiddels de volledige financiering van de totale investering van ruim 9 miljoen Euro goedgekeurd, een waar unicum in
Nederland. Zij hebben net zoals wij er volledig vertrouwen in dat dit initiatief zal slagen. Het is nu nog een kwestie van een goede planning en de eerste spade kan de grond in en wij gaan er nu vanuit dat wij in het najaar kunnen gaan produceren. Wij houden u op de hoogte.

Versterking bestuur stichting de “Griene Greide”
Het bestuur is inmiddels versterkt en uitgebreid met de heer Sietze Algra, Koutenburg 3, Garyp. Wij heten hem van harte welkom en wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging.

Actie leden-klantenwerving SPAR/EKGaryp
Enkele weken geleden hebben wij gezamenlijk met Siep en Jellie van de SPAR de aangekondigde leden/klant actie gehouden. Het is bijzonder goed geweest dat er ook op deze persoonlijke wijze aandacht wordt gegeven aan klanten/ledenbinding aan onze coöperatie. Want beste mensen: WIJ HEBBEN U NODIG!!! Niet alleen voor het zo noodzakelijke draagvlak (lidmaatschap
EKGaryp) maar ook financieel. U kunt ons financieel steunen zonder dat dat u iets kost: geen geld en geen inspanning! Wij van het bestuur regelen alles voor u. U zet alleen uw  handtekening en steunt daarmee dit maatschappelijk initiatief in uw eigen leefomgeving. Geef u op bij leden van het bestuur om lid te worden van onze coöperatie en om over te stappen naar onze eigen leverancier NLD energie. NLD is beslist NIET duurder, maar het levert onze coöperatie jaarlijks wel € 75,00 per aansluiting. Al deze bijdragen kunnen wij weer, met uw toestemming, investeren in sociaal duurzame initiatieven in ons eigen dorp. De actie heeft onze coöperatie wel 20 nieuwe leden en enkele nieuwe klanten opgeleverd, waarvoor onze hartelijke dank. Ook van deze kant onze welgemeende dank aan het adres van Siep en Jellie die met deze SPAR actie ons geweldig heeft ondersteund!
Wat dichtbij is halen wij NIET van ver......... bedankt!!


Het bestuur EK Garyp


'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk