Nieuws van de Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Zonneweide aan de Easterein
Het bestuur van EKGaryp is inmiddels druk bezig met de uitwerking van de plannen, niet alleen voor de zonnepanelen-installatie maar ook voor de directe omgeving. Waar mogelijk willen we de dorpsgemeenschap er zo veel mogelijk bij betrekken. Het bestuur komt hier gedurende de uitwerking van de plannen zeker op terug. U hoort nog van ons.

Lidmaatschap Coöperatie "Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A."
Inmiddels hebben zich reeds ruim 50 personen/ gezinnen aangemeld als lid van de EKGaryp. Een mooi begin maar graag willen wij een breder draagvlak in ons dorp voor dit voor ons allen zo belangrijk initiatief. Duurzaamheid in de breedste zin des woords. Onze toekomst en vooral een gezonde toekomst voor onze kinderen…..

Steun ons daarbij en wordt lid van onze coöperatie! Het kost u maar € 7,50 contributie per jaar.
Meld u via onze website: www.ekgaryp.nl of benader een van onze bestuursleden.

Dan kunt u ook meebeslissen over een nadere invulling van onze zonneweide en alle andere zaken waar de coöperatie mee bezig is of gaat. Ook kunt u als lid mee profiteren van onze zonnepanelenactie, scherp geprijsd en van een prima kwaliteit. Onze dorpsgenoot Kobus BV verzorgt alles op een perfecte manier!

Noordelijk Lokaal Duurzaam
Graag willen wij u nogmaals wijzen op onze "eigen" energieleverancier NLD. Een coöperatie in het noorden van ons land waar onze eigen coöperatie medeeigenaar van is. Dus hebben wij als lid van EKGaryp een stem in het reilen en zeilen van onze NLD. NLD hanteert scherpe prijzen in de markt en levert 100% groene energie, zoveel mogelijk opgewekt in eigen omgeving. Daarmee wordt de kringloop zo klein 9 mogelijk gehouden en dat is alleen maar winst voor onze leefomgeving. Steun dit initiatief en stap over van uw huidige leverancier ( vaak alleen maar uit op winstbejag) naar NLD, dit kan in bijna alle gevallen direct, zonder boete of andere kosten. Het bestuur van EKG kan en wil alles voor u regelen. Meldt u nu aan. Dat kan bij een van de bestuursleden of via onze eigen website www.ekgaryp.nl. Wist u dat onze coöperatie per aansluiting van gas én elektra jaarlijks € 70,00 ontvangt en dat wij een groot gedeelte van dit bedrag aan een duurzaam doel in Garyp gaan besteden? Over enkele weken gaan we een eerste bijdrage overhandigen aan het zwembad van Garyp. Ook gaan wij nog een ludieke actie ontwikkelen met onze eigen supermarkt SPAR Bijlsma. U hoort binnenkort meer over deze acties.

EKGaryp


 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk