Stichting Vrienden van God’s Golden Acre viert 12,5 jarig jubileum met boek

GGoldenAcre overhandiging boekDe Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland, waar in de dorpen Garyp en Sumar veel actie voor wordt gevoerd, heeft vrijdag 28 augustus haar 12,5-jarig jubileum gevierd. Dit werd gedaan met de introductie van de Nederlandse vertaling van de biografie van Heather Reynolds, de oprichtster en directrice van God’s Golden Acre (GGA) in Zuid Afrika.

God's Golden Acre biedt hulp aan weeskinderen in Zuid-Afrika in de vorm van opvang, huisvesting, voeding, kleding, scholing, medische zorg, enzovoort. De Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland werd 12,5 jaar geleden opgericht om dit werk in Nederland onder de aandacht te brengen en om zo financiële en materiële bijdragen te kunnen leveren aan GGA-Zuid-Afrika.

Hoogtepunt van de jubileumviering was de introductie van de biografie van Heather Reynolds in de Nederlandse taal. Anneke Timmermans uit Garyp heeft deze Engelstalige biografie, geschreven door Dale le Vack, vertaald.Zij overhandigde het eerste exemplaar aan Gerrit Mons, de oprichter van de stichting. Deze biografie beschrijft onder andere hoe Heather Reynolds is gekomen tot de oprichting van God’s Golden Acre.
“De jongen lag op een mat in de hut Hij had waarschijnlijk nog minder dan een dag te leven. Zijn lichaam was bedekt met een vuil laken. Ik staarde lang in zijn grote verdrietige ogen, aangezien we geen gemeenschappelijke taal hadden. Uiteindelijk verbrak ik de stilte. ‘God, vanaf deze dag zal ik elk kind in nood helpen, elk kind dat een thuis nodig heeft, elk kind dat mijn pad kruist.”
Deze biografie is uitgegeven door de Stichting Vrienden van God’s Golden Acre Nederland in samenwerking met uitgeverij Heijink. Het boek is verkrijgbaar bij www.heijink.mijnbestseller.nl.

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk