(Bron: Facebook De Rabbelskûte)

Gariper fan it jier 2014

Gar jierJohan Timmermans (32) is gekozen tot "Gariper van it jier 2014". De lezers van de dorpskrant "De Rabbelskûte" van Garyp hebben deze innovatieve jonge ondernemer gekozen vanwege de transformatie van de leegstaande zuivelfabriek "De Eendracht" naar een zorgcomplex met wooneenheden. Hiermee heeft hij zijn nek uitgestoken, lef getoond en Garyp op de kaart gezet. Het zorgcomplex, waarin inmiddels meerdere bedrijven zijn gevestigd, voorziet in nieuwe werkgelegenheid in het dorp in combinatie met wonen.
Op zaterdag 3 januari omstreeks 22:00 uur maakte voorzitter Gjalt Faber namens de redactie van "De Rabbelskûte" de "Gariper fan it jier 2014" bekend. Johan Timmermans ontving daarbij een trofee met inscriptie en een bos bloemen. De huldiging werd gehouden in het dorpshuis It Geahûs tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de activiteitencommissie van It Geahûs.

Timmermans heeft zijn bedrijf 'De Timmermantsjoender' gestart op het bedrijventerrein Eendrachtsweg. Toen de oude zuivelfabriek te koop stond waagde hij de sprong om deze aan te kopen. Hij verkocht zijn eerdere bedrijfspand en vestigde zijn bedrijf in een deel van de fabriek. Zelf ging hij met zijn vrouw Elly in de oude directeurswoning wonen. Toen de provincie de aangrenzende Gravinneloane (deel N931) als gevolg van de nieuwe rondweg Centrale As de N931 wilde afwaarderen naar een woonstraat zag Timmermans zijn kans; het werd mogelijk wooneenheden te bouwen in de fabriek in combinatie met een zorgcomplex. Hieronder vallen o.a. de huisarts, apotheek, fysiotherapeut, pedicure, diëtiste, peuterschool en kinderopvang.

Door ondernemers als de heer Timmermans krijgen Garipers het gevoel dat ze als dorp weer mee doen. Minister Blok, die onlangs op werkbezoek was in Garyp, stelde dat Garyp met ondernemers als Timmermans een goed antwoord heeft gevonden op krimp. Dat een jonge ondernemer dat voor elkaar krijgt zijn de Garipers maar wat trots op.

Johan en Elly: Lokwinske!

(Bron: Facebook De Rabbelskûte)

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk