Eindvisie Kansen in Kernen Garyp

Op 17 december werd in dorpshuis It Geahûs de eindvisie gepresenteerd van Kansen in Kernen in Garyp.
Hieronder een afbeelding van het definitieve ontwerp.

KIK Garyp presentatie 17decklik voor een vergroting

De ‘herinrichting van de Gravinneloane’ omvat een wijziging van de huidige weg om het dorp.
Deze weg wordt niet alleen afgewaardeerd vanwege de aanleg van een nieuwe rondweg (onderdeel van de Centrale As) maar is ook een verandering in beeld. De weg wordt in plaats van asfalt, een weg in gebakken klinkers tussen trottoirbanden.

Aan deze weg worden drie belangrijke onderdelen opvallend heringericht. Het  zijn de oostelijke- en westelijke toegang van het dorp, en het kruispunt bij de voormalige fabriek, ´De Eendracht´ met daarbij het verlengen van de ´Opfeart Garyp´ tot aan het kruispunt. Dit deel van de herinrichting wordt straks de ´parel van het dorp´. Met de nieuwe invulling en renovatie van de fabriek, de waterpartijen tot aan de aan de nieuwe Eendracht en de pleinachtige inrichting van het kruispunt bij de voormalige fabriek, heeft Garyp weer een representatieve plek bij gekregen. Het werk zal deze winter worden aanbesteed, zodat de uitvoering in het vroege voorjaar van start kan gaan. De nieuwe Gravinneloane is dan hopelijk voor het einde van 2015 helemaal klaar.

   Klik op een afbeelding voor de vergroting
Kernen Garijp vogel 07 Hoek bij HervKerk
Hoek bij fabriek Eendracht Hoek bij Hennis

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk