Zorgcomplex in fabriek 'hast te moai'

door ANDRÉ HORJUS

GARYP
Aan Froukje Smedes-de Vries (86) en Gerben de Haan (67) de eer om zaterdag het lint door te knippen voor zorgcomplex De Eendracht in Garyp. Nieuw leven voor een oude melkfabriek.

Er wordt nog druk geverfd en geboord bij enkele nieuwe appartementen in de voomalige melk- en kaasfabriek fabriek De Eendracht - de naam prijkt nog steeds op de gevel - aan de Gravinneloane. De laadste loodjes.
De transformatie van fabriek naar zorgcomplex is nagenoeg voltooid. Morgen is er een open dag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Hier en daar herinneren overblijfselen aan het werk dat hier tientallen jaren werd verricht: een goederenlift, katrollen, oude muren en raampartijen.
"Sa hawwe de brûkers fuort in ferhaal by de kofje", zegt ontwikkelaar en bouwer Johan Timmermans (32). In het opgeknapte gebouw zijn nu thuiszorg De Friese Wouden, een huisartsenpraktijk, kinderopvang, een praktijk voor fysiotherapie, een pedicure en een peuterspeelzaal ondergebracht. Ook herbergt het pand zes huurappartementen voor senioren.

Argwanend waren de eerste reacties toen Timmermans het gebouw, met de achterliggende directeurswoning, in 2010 kocht van Gerben de Haan, directeur van de gelijknamige appendagefabriek die er de laatste veertig jaar was gevestigd. "Wat moatsto mei dy âlde rommel?'', hoorde Timmermans geregeld. "Komt wol goed", zei Timmermans dan maar. Dank zij een lening van het Restauratiefonds - "de tradisjonele banken seagen it net sitten" - kon de nieuwe eigenaar, bouwer en ontwikkelaar zijn plan uitvoeren. "Ik haw gewoan wat mei âlde gebouwen", zegt Timmermans. De fabriek is van groot belang geweest voor de economische ontwikkeling van het gebied . "It doarp is mei it fabryk meigroeid." Aanvankelijk was er een chichoreifabriek (bruine suikerbrokken) . gevestigd en vanaf juni 1904 was het een melk-en kaasfabriek. Toen die in 1968 stopte, kwam er een appendagefabriek in, voor de fabricage van kleine onderdelen voor machines en installaties. Pas de laatste maanden, nu het praktisch klaar is, zien de dorpelingen wat Timmermans vanaf het begin voor ogen had: "Dat soe wolris wat moais wurde kinne".

LC7nov-fabriekFroukje Smedes-de Vries is apetrots dat haar kleinzoon Johan Timmermans een nieuwe bestemming vond voor de oude melkfabriek van Garyp: "Djip respekt".

foto NIELS WESTRA

De oude fabriekspijp -ruim 21 meter hoog - staat nog fier overeind, naast de voormalige ketelruimte waar ooit grote stoomketels stonden. Dit is het oudste deel uit 1870. Daar zijn nu Kinderopvang Garyp en peuterspeelzaal Lyts Grut gevestigd. De eigenaren van Kinderopvang Garyp, Freerk Reitsma en Lynke Reitsma- de Vries zijn dik tevreden met de ruimte, het vele licht en de speelmogelijkheden buiten. "It is hast net te leauwen", zegt Reitsma, tevens pedadogisch medewerker. "Wy hawwe seis C02-meters, dy't mjitte oft der wol genôch soerstof is. Dat sjochst nergens." Ook huisarts Henk-Jan Veldhuizen is in zijn nopjes . "Ik heb de binding met de fabriek niet, maar geniet er wel van. Het is een uniek gebouw met karakter."

Froukje Smedes-de Vries, beppe van Timmermans, bewoonde als eerste een van de appartementen. Ze moet nog wel wennen. Mist haar man, Teade Smedes, die juni vorig jaar overleed. Maar ze is ook blij en apetrots dat haar kleinzoon aan dit avontuur is begonnen. "Djip respekt." Dat avontuurlijke heeft hij van haar man denkt ze, die ooit een boerderij verruilde voor een doe-het -zelfwinkel in het dorp. "It griisde my oan." Maar Teade Smedes bleef optimistisch: "Do sitst altyd mar te grizen." Ze waren gelukkig samen. "In ryk libben", zegt Froukje Smedes, ook al moest elk dubbeltje worden omgedraaid. Daarom is het nieuwe onderkomen toch een beetje wennen. "Jo binne de ienfâldige kant it neist. It is hast te moai. Der kinne by my no wol fiif minksen tagelyk yn 'e hûs."

Bron: Leeuwarder Courant, vrijdag 7 november 2014

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk