bbdh     tdiel

Inloop 30 september It Geahûs
Energiezuinige (starters)woningen Garyp

Samen met het bouwbedrijf G. de Haan & Zn. uit Garyp zal de gemeente de komende jaren uitvoering geven aan de beoogde woningbouw in Garyp.
Hiervoor is een locatie aangewezen bij de sportvelden aan de Ielke Boonstraloane.
De gemeente zal een klein aantal kavels uitgeven waarop particulieren zelf een woning kunnen bouwen.
Bouwbedrijf De Haan richt zich vooral op koopstarters, huurders die te veel huur betalen of mensen die in een (te) duur eigen huis zitten.
Voor veel (jonge) kopers is het alleen mogelijk een eerste woning te kopen wanneer de woonlasten laag zijn. Want anders is de gang naar de bank tegenwoordig heilloos.
De woningen in Garyp zijn niet alleen goedkoop in aanschaf maar vooral ook in de woonlasten omdat ze veel minder energie verbruiken dan een bestaande woning.
De komende jaren zal bouwbedrijf De Haan, in overleg met de kopers, drie rijwoningen en vier halfvrijstaande woningen gaan bouwen.
Al met al mooie kansen voor mensen die graag in Garyp willen (blijven) wonen! Temeer nu de hypotheekrente op een historisch laag peil ligt.

Gemeente en bouwbedrijf De Haan willen iedereen die benieuwd is naar wat er zoal kan of gaat gebeuren daarover graag informeren.
Daarom is er een speciale informatie-inloop op dinsdag 30 september in It Geahûs.
Iedereen is daar tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom.

starterswon

 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 22e jaargang nr.1 van 28 septemberi 2018 is uit.

De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 14 december 2018.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 7 december 2018 om 19.00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mail adres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com


Degenen die daar prijs op stellen kunnen via bovenstaand e-mailadres een digitale versie van de Rabbelskûte aanvragen.

Collecterooster 2018

24-09 t/m 29-09 Handicap.nl
30-09 t/m 06-10 Dierenbescherming
07-10 t/m 13-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
28-10 t/m 03-11 Diabetes Fonds Nederland
04-11 t/m 10-11 Alzheimer Nederland
11-11 t/m 17-11 NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind)
18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds
25-11 t/m 01-12 Leger des Heils