bbdh     tdiel

Inloop 30 september It Geahûs
Energiezuinige (starters)woningen Garyp

Samen met het bouwbedrijf G. de Haan & Zn. uit Garyp zal de gemeente de komende jaren uitvoering geven aan de beoogde woningbouw in Garyp.
Hiervoor is een locatie aangewezen bij de sportvelden aan de Ielke Boonstraloane.
De gemeente zal een klein aantal kavels uitgeven waarop particulieren zelf een woning kunnen bouwen.
Bouwbedrijf De Haan richt zich vooral op koopstarters, huurders die te veel huur betalen of mensen die in een (te) duur eigen huis zitten.
Voor veel (jonge) kopers is het alleen mogelijk een eerste woning te kopen wanneer de woonlasten laag zijn. Want anders is de gang naar de bank tegenwoordig heilloos.
De woningen in Garyp zijn niet alleen goedkoop in aanschaf maar vooral ook in de woonlasten omdat ze veel minder energie verbruiken dan een bestaande woning.
De komende jaren zal bouwbedrijf De Haan, in overleg met de kopers, drie rijwoningen en vier halfvrijstaande woningen gaan bouwen.
Al met al mooie kansen voor mensen die graag in Garyp willen (blijven) wonen! Temeer nu de hypotheekrente op een historisch laag peil ligt.

Gemeente en bouwbedrijf De Haan willen iedereen die benieuwd is naar wat er zoal kan of gaat gebeuren daarover graag informeren.
Daarom is er een speciale informatie-inloop op dinsdag 30 september in It Geahûs.
Iedereen is daar tussen 19.00 en 20.30 uur van harte welkom.

starterswon

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk