Jubileum 150 jaar Chr. Onderwijs in Garyp

Zaterdag 23 augustus

Hieronder een kleine verzameling foto's van de reünie op zaterdag 23 augustus.
Zaterdag tussen 13.00 en 14.00 was de binnenkomst van de reünisten, waarna voorzitter Hendrik Raap van de reüniecommissie de opening deed.
Karel Pander toonde het nieuw uitgegeven jubileumboek (het oude van het 125-jarig jubileum is ook nog te leveren).
Vervolgens was er gelegenheid de basisschool te bezoeken, waar o.a. een tentoonstelling van diverse oud-leerlingen te bewonderen viel. In de lokalen kon men zien hoe het hedendaags onderwijs eruit ziet, zoals het gebruik van digiborden en computers.
Het weer viel vandaag alleszins mee, het zonnetje kwam er zelfs nog bij, zodat er ook buiten de feesttent en op het schoolplein lekker bijgepraat kon worden.Aansluitend was er een broodmaaltijd waarna omstreeks 20.00 uur de musical van de schoolkinderen kon beginnen.

== Klik op de foto voor grotere foto's en op de pijltjes links en rechts binnen de foto om te bladeren ==

IM3 0633
IM3 0634
IM3 0635
IM3 0636
IM3 0638
IM3 0640
IM3 0643
IM3 0645
IM3 0652
IM3 0653
IM3 0654
IM3 0655
IM3 0669
IM3 0678
IM3 0681
IM3 0682
IM3 0688

Via Tade Smedes dit beeldmateriaal:

Symposium en resepsje yn it Geahûs, 22 augustus 2014
105 foto's
Reünie yn de feesttinte, 23 augustus 2014
300 foto's

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk