Grote schoonmaak Andreas Kerk

Zaterdagmorgen (21 juni) voor 9 uur werd er een gigantische mobiele kraan van de Fa. L.Kielstra uit Wirdum op het parkeerterrein tussen het dorpshuis en de kerk opgebouwd. Met een hoogte van 30 meter, hoger dan de kerktoren zelf.
Het doel hiervan bleek al snel toen er even later mannen in een bakje rond de kerktoren zweefden, die een grondige schoonmaakbeurt kreeg.
Niet alleen de kerktoren trouwens. Al het schilderwerk van dakgoten, kozijnen en boeidelen (!!!) werd gereinigd. Ramen werden gelapt, en nog veel meer.
Overal waren vrijwilligers aan het werk, in de tuin, bij de heg, op ladders, op steigers, op platte daken, voor, achter, op en naast het kerkgebouw.

IM2 9326
IM2 9329
IM2 9330
IM2 9332
IM2 9333
IM2 9334
IM2 9335
IM2 9336
IM2 9337
IM2 9339
IM2 9342
IM2 9344
IM2 9346
IM2 9348
IM2 9350
IM2 9351
IM2 9352
IM2 9353
IM2 9358
IM2 9359
IM2 9361
IM2 9362
IM2 9363
IM2 9364
IM2 9366


 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk