Bron: Leeuwarder Courant, vrijdag 25 april 2014

Garypster 'School van de Here Jezus' viert feest

Een van de oudste christelijke basisscholen van Friesland, de Wrâldpoarte in Garyp, is na 150 jaar nog springlevend.

Download hieronder het volledige artikel als PDF-bestand

 pdf-iconLC-25april2014.pdf

totop

 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.1 van 13 september 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds