Laatste deelnemer Zorgcentrum bekend

Zorgsamenwerking in Garyp krijgt vorm

FrWoudenHet nieuwe Zorgcentrum in Garyp krijgt steeds verder vorm. De oude melkfabriek 'De Eendracht' in het dorp wordt daarvoor op dit moment volledig omgebouwd, zodat jong en oud voor zorg voortaan op één plek terecht kunnen. Afgelopen week werden de laatste deelnemers van het zorgcentrum bekend: Kinderopvang Garyp en peuterspeelzaal Lyts Grut.

Daarmee komt het totaal aantal deelnemers op vijf. Naast de kinderopvang en peuterspeelzaal gaat het om huisarts/apotheker Veldhuizen, fysiotherapiepraktijk Smith en Thuiszorg De Friese Wouden. Gezamenlijk leveren zij zo een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp. Door fysiek bij elkaar te zitten wordt de samenwerking nog intensiever. Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede en het maakt voor inwoners van Garyp een stuk makkelijker. Het zorgcentrum behoudt overigens de oude naam van de melkfabriek. De Eendracht nam een centrale plek in het dorp in. Dat geldt ook voor het zorgcentrum, vandaar dat de oude naam wordt behouden. Bouwbedrijf De Timmermanstjoender is momenteel druk bezig. Het gebouw staat volledig in de steigers, en er wordt vooral binnen flink gebouwd. De verwachte oplevering is medio juli 2014.

Bewoners-De-Eendracht

Vrijdag 7 maart 2014 troffen alle betrokken partijen elkaar voor het eerst in de oude melkfabriek, om te kijken naar de vorderingen.

Verdere informatie

Zes appartementen boven het zorgcentrum
Boven het gezondheidscentrum worden zes appartementen gebouwd voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. De nieuwe bewoners kunnen zorg krijgen als ze daar behoefte aan hebben. De appartementen worden op maat gemaakt, de zorg wordt vervolgens geregeld door het thuiszorgteam van De Friese Wouden, dat dus echt vlakbij zit. Er is dus volop ruimte voor individuele(zorg)wensen en keuzevrijheid voor elke bewoner: woonplezier en woongenot staan voorop. De appartementen worden ook gerealiseerd door timmerbedrijf De Timmermanstjoender, in samenwerking met De Friese Wouden. Op dit moment komen geinteresseerden op een wachtlijst terecht.
Voor wie ook interesse heeft? Stuur uw mail naar woonconsulent Bep Visser:woonconsulent@friesewouden.nl of bel met 0511-467537. De huurappartementen vallen onder de woontoeslaggrens en worden naar verwachting medio juli opgeleverd.

Achterliggende gedachte voor nieuwe zorgappartemtenten
In de (ouderen)zorg vinden grote veranderingen plaats. De verzorgingshuizen zoals wij die nu kennen verdwijnen en ouderen blijven vaker en langer thuis wonen. Daarnaast neemt, door de vergrijzing, de behoefte aan wonen met service en zorg verder toe. In de eigen omgeving blijven wonen, dichtbij voorzieningen in de buurt en ‘zorg op maat’ worden de komende jaren steeds belangrijker. Dat kan allemaal in Garyp met de nieuwe appartementen. Naast wonen en zorg kan de Friese Wouden inwoners van Garyp en omstreken ook helpen op andere gebieden. Zo kan de organisatie bemiddelen bij woon- en gemaksdiensten, zoals boodschappenservice, klussendienst, administratieve diensten, maaltijdservice of domotica. (Denk hierbij aan bewegingsmelders, detectiechips, uitluistersystemen en camerabewaking; red.)

Kansen en Kernen
Bij het neerzetten van het nieuwe zorgcentrum is er ook een relatie met het project Kansen en Kernen. In dit project heeft de gemeente samen met inwoners en ondernemers conceptplannen opgesteld voor de herinrichting van dorpen waaronder Garyp om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. Het project heeft weer te maken met de aanleg van De Centrale As, waardoor een groot deel van het verkeer in de dorpen verdwijnt. Dit biedt kansen voor de kernen Garyp, Burgum, Hurdegaryp, Feanwâlden, De Falom en Damwâld.

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 17e jaargang nr.4, 21 maart 2014)

 

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk