De toekomst van melkfabriek “De Eendracht”

impressiebeeld-zorgapp-fabriekAan de buitenkant is nog niets te zien, maar binnen wordt al sinds oktober 2013 hard gewerkt aan het nieuwe zorgcentrum. Johan Timmermans leidt mij rond in de nu nog kale ruimtes waar straks de huisarts, thuiszorg, fysiotherapie en de zorgwoningen komen. Het is een indrukwekkende combinatie van de bestaande degelijkheid van de vroegere zuivelfabriek met een moderne nieuwe inrichting van het toekomstige zorgcomplex. Allemaal gericht op duurzaamheid. Om een voorbeeld te geven laat Johan me een kozijn zien. Materiaal en vorm van de oorspronkelijke ijzeren kozijnen blijven gehandhaafd, maar er is een geheel nieuwe toepassing ontwikkeld, waarbij een combinatie is gerealiseerd van op maat gemaakte nieuwe ijzeren kozijnen met daartussen dubbel glas. De zorgwoningen zijn naar moderne maatstaven ruim en licht, maar her en der blijven de stoere betonnen balken en steunberen zichtbaar. Op sommige plekken blijven zelfs de oorspronkelijk tegels gehandhaafd en ook de voormalige fabriekstrap blijft, weliswaar buiten gebruik, maar toch zichtbaar ingepast in het ontwerp.

Een combinatie van oud en nieuw dus. Hoe is dat zo gekomen, vraag ik. En dan vertelt Johan dat hij in 2010 het initiatief heeft genomen om de fabriek met alles erop en eraan (dus ook de schoorsteen) te kopen. Hij wilde een zinvolle herbestemming van dit voor Garyp zo markante gebouw en zag kansen. Hoewel de tijd vanwege de crisis niet mee zit en er vaak genoeg grootse plannen niet door gaan, wist hij vele partijen enthousiast te maken voor zijn idee. En dat kostte natuurlijk de nodige hoofdbrekens en veel overleg met o.a. zorgverlener De Friese Wouden, de huisarts, de fysiotherapeut, de gemeente en heel veel andere partijen. Maar het heeft geholpen dat hij met een uitgesproken visie kwam èn er zelf in geloofde. Zoals dat zo’n markante fabriek behouden moet blijven en weer als voorheen, het middelpunt van het dorp moet worden. Ook zijn geloof in duurzaamheid en in herbestemming van industrieel erfgoed speelde daarbij een grote rol. Hij heeft eens laten uitrekenen dat sloop en het afvoeren en verwerken van sloopmateriaal even zoveel CO2 uitstoot dat je heel Burgum 10 jaar in een elektrische auto moet laten rijden om dat weer te compenseren. Verder zijn zorgwoningen voor echtparen uniek; tot op heden worden mensen uit elkaar getrokken als één van beiden naar het verzorgingshuis moet om intensief verzorgd te worden. Het nieuwe concept is gericht op onderlinge zorg voor elkaar, en van de nog gezonde partner op de 18 zorgbehoevende partner. De woningen zijn ruim en zelfs voorzien van een logeerkamer voor bv. de (klein-)kinderen, die anders dan vroeger, niet altijd meer in de buurt wonen. En directe zorg is altijd aanwezig, omdat Thuiszorg De Friese Wouden vanuit dit complex ook de thuiszorg regelt bij hun andere cliënten in en rond Garyp.

De huidige crisis zat natuurlijk niet mee, maar andere omstandigheden wel. Zo was er in Grou een inspirerende bijeenkomst over Plattelandsprojecten met kleinschalige zorgvoorzieningen, zocht de huisarts naar een definitieve plek voor zijn praktijk en sluit het idee van een nieuwe bestemming voor “De Eendracht” naadloos aan bij de gemeentelijke plannen voor het project “Kansen voor Kernen”. Naast een positieve houding over de nodige wijzigingen van bestemmingsplannen en veel meedenken, neemt de gemeente in dit kader de gehele herinrichting van het terrein voor haar rekening. Ook de provincie draagt bij; in dit geval met een bijdrage in het verschil tussen nieuwbouw en de veel duurdere renovatie.

Hoe gaat het er straks uit zien. Aan de straatzijde (Gravinneloane) komen zes gelijkvloerse zorgwoningen in twee etages met balkons cq. tuindeuren. Een gezamenlijke voordeur (aan de kant van de fabrieksschoorsteen) komt uit in een centrale hal met lift, waarvandaan de zorgwoningen met ieder een eigen voordeur bereikbaar zijn. De entree van het kantoor van Thuiszorg De Friese Wouden komt op de plek van de huidige fabrieksdeuren (Eendrachtsweg) en de huisartsenpraktijk met veel ruimte voor extra spreekkamers komt in het linker gedeelte (achter de voormalige directeurswoning). Ook komt hier een praktijkruimte voor fysiotherapie (ook de huidige locatie aan De Tuije blijft bestaan). Een zevende woning wordt ook al gerealiseerd, maar dit is een gewoon appartement en (nog) geen zorgwoning. Verder is er nog heel veel ruimte om iets moois mee te doen, maar de invulling hiervan volgt in een later stadium.

Zoals ik al zei, van buiten is nog niets te zien. Maar binnen wordt gewerkt aan een ware metamorfose. In het voorjaar zal er een Open Huis gehouden worden en eind april, begin mei wordt de buitenkant ter handen genomen. Dan zal in juli 2014 een uniek zorgcentrum gerealiseerd zijn, een aanwinst voor Garyp en het behoud van “De Eendracht”.

Trudi Dorreboom-Rosenboom

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 17e jaargang nr.3, 17 januari 2014)

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk