Nieuwbouw aan de Greate Buorren

NieuwbouwBureau Benedictus BV is sinds 2002 gevestigd in het oude Rabobank kantoor aan de Greate Buorren. De laatste jaren heeft het kantoor een flinke groei doorgemaakt en is uit haar jasje gegroeid.
Oplossing hiervoor was een uitbreiding op bestaande locatie. De welstandcommissie Hûs en Hiem heeft hierop in 2009 een negatief advies verstrekt, waarna ter overbrugging een tweetal tijdelijke kantoorcontainers zijn geplaatst.
Bureau Benedictus heeft kantoorlocaties in Leeuwarden en Burgum onderzocht. De gedachte om uit Garyp te verhuizen vanwege een afwijzing door Hûs en Hiem deed ons besluiten in Garyp een alternatief te zoeken. Eind 2011 is de boerderij van familie De Roos aangekocht. Voor het project is een aparte BV opgericht: Buorren Ûnreplik Guod BV. Wietze Haanstra is aangetrokken voor de ontwikkeling van plannen.
Deze plannen zijn uitgekomen op een gebouw waar naast Bureau Benedictus de nieuwe locatie van de peuterspeelplaats en negen appartementen worden gehuisvest.

Voor de keuze van een architect is het belangrijk dat deze gevoel en affiniteit heeft met de Fryske wâlden. Uitstraling en functionaliteit van het gebouw is belangrijk, maar ook dat het gebouw beleving heeft met de omgeving. De keuze is gevallen op Architectenkantoor Anne Dorenbos uit Gytsjerk. Uit de eerste schetsen bleek dat Anne Dorenbos goed met de opdracht uit de voeten kan. Appartementen zoveel mogelijk gesitueerd op het zuiden en westen, veel licht, niet weggestopt en veel groene ruimte om het gebouw. Met het dorpshuis, kerk en school als buren wordt het één van de mooiste stukjes Garyp om te wonen.

In onze onervarenheid dachten we dat een nieuw pand betrekkelijk snel zou zijn gerealiseerd. Maar het wereldje van projectontwikkeling is soms een slangenkuil van afspraken, afzeggingen, stroperigheid en erg veel regelgeving. Onze architect reageerde door te zeggen “welkom in de wereld van de projectontwikkeling”. Zowel ambtelijk als van de politiek was de medewerking van de gemeente voortreffelijk, maar toch sta je perplex waar je je als ondernemer doorheen moet worstelen. Uiteindelijk konden we in de zomer 2013 de nieuwe plannen presenteren aan de naaste buren aan de Greate Buorren en meester Lubwei. Met de opmerkingen van betrokkenen en de buren hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden bij de opmaak van de definitieve 15 plannen, die binnenkort gepresenteerd worden. Het gebouw heeft deels twee en deels drie bouwlagen. Om dit goed in de omgeving in te passen en een vriendelijk en rustig uiterlijk te geven is gekozen op de 2e en 3e bouwlaag bakstenen te vervangen door leisteenbedekking. Niet de zwarte leisteen die u misschien kent van kerkdaken, maar leistenen in een soort herfsttinten.

Energie zuinig
De negen appartementen voldoen aan de modernste eisen wat betreft isolatie en duurzaamheid. Dit wordt praktisch uitgevoerd, er moet nog gewoon een raam open kunnen en elk appartement krijgt zijn eigen thermostaat. Voor de elektriciteitsvoorziening proberen we zelfvoorzienend te worden door het platte dak van het gebouw te voorzien van zonnepanelen. Hierbij wordt bekeken of samenwerking met de Energiecoöperatie Garyp mogelijk is.

Zorg
De appartementen worden bouwkundig gebouwd als zorgappartement, maar worden verhuurd als een normaal appartement. Hierdoor kan traploos worden doorgeschakeld van normaal appartement naar zorgappartement. Is er zorg nodig, dan hoeft u niet te verhuizen. Voor bewoners die zorg nodig hebben of een Persoonsgebonden Budget nodig hebben wordt samengewerkt met IDESTA ZORG. Idesta Zorg is een kleinschalige organisatie die zorg aanbiedt op het Fryske platteland, zodat mensen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen, zonder dat verhuizing nodig is. Onze appartementen kunnen verhuurd worden aan mensen die per direct zorg nodig hebben, maar ook aan mensen die helemaal geen of op termijn hulp nodig hebben. We willen van ons gebouw geen semi ziekenhuis maken, maar wel de service bieden dat mensen die zorg nodig hebben gewoon kunnen blijven wonen. In het gebouw is een aparte ruimte opgenomen waar een nachtverpleger kan verblijven.

Start bouw en sloop boerderij
Naar verwachting zal de bouw rond de bouwvak starten. Daarvoor zal de aanbesteding plaatsvinden. De boerderij wordt nog bewoont en zal na verhuizing van de huidige bewoners worden gesloopt. De sloopvergunning is anderhalf jaar geleden al verstrekt. Voorafgaand aan de sloop zal op verzoek van zowel de Sibma-familie als de Kloosterman-familie nog afzonderlijk een open dag worden georganiseerd voor beide families. 16

Verhuur via Wijmenga Makelaars
De negen appartementen zijn allen huurappartementen. Zowel de appartementen als de overige voorzieningen hebben een hoog afwerkingsniveau. Er is een ruime lift en de gangen zijn breder dan gebruikelijk en huiselijk ingericht. De appartementen zijn beschikbaar voor een brede doelgroep van alle leeftijden. Er zijn drie categorieën huur. De meeste appartementen hebben een huur op de huurtoeslaggrens. Enkele zijn duurder en enkele zijn goedkoper dan de huurtoeslaggrens. Voor de verhuur wordt Wijmenga Makelaars te Burgum ingeschakeld. Voordat de bouw start wordt door Wijmenga een huurbrochure uitgebracht en kan desgewenst een optie worden genomen op huur. Uiteraard kunt u ook bij Wietze Haanstra of ondergetekende informeren over huur van een appartement.

Geert en Magdalena Benedictus

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 17e jaargang nr.3, 17 januari 2014)

© 1997 - www.garyp.nl
website door IT-wurk