Nieuws van Dorpsbelang

Voortgang kernteam "Enerzjy"

Zoals u in de vorige editie van de Rabbelskûte kon lezen is een kernteam al een aantal maanden bezig om te
onderzoeken hoe te komen tot "duurzaam geproduceerde energie".
Het gevormde kernteam, bestaande uit Gjalt Benedictus, Magdalena Benedictus, Charlie Kock (extern adviseur) en Jacob Miedema, dat inmiddels de mogelijkheden heeft onderzocht om zonnepanelen collectief aan te schaffen voor Garyp is voortvarend van start gegaan.

Er is intensief met elkaar overlegd welke criteria er moeten gelden voor de bedrijven die aangeschreven moesten worden. Men moet hierbij denken aan garanties, installaties, soort panelen, rendement van de panelen, maar ook wanneer er geleverd kan worden. Daarna zijn er al diverse gesprekken met leveranciers van zonnepanelen en een gesprek met een energieleverancier geweest.

Op dit moment zitten we in de fase dat we een besluit moeten nemen met wie en hoe we verder gaan. Wij als kernteam verwachten dat we in december/januari u middels de al eerder beloofde informatieavond op de hoogte kunnen brengen van onze bevindingen.

Namens dorpsbelang,
Jacob Miedema

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 17e jaargang nr.2, 15 november 2013) 

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.1 van 13 september 2019 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 15 november 2019.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 8 september om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2019

  • 18-11 t/m 24-11 Nationaal MS Fonds