Nieuws van Dorpsbelang

Voortgang kernteam "Enerzjy"

Zoals u in de vorige editie van de Rabbelskûte kon lezen is een kernteam al een aantal maanden bezig om te
onderzoeken hoe te komen tot "duurzaam geproduceerde energie".
Het gevormde kernteam, bestaande uit Gjalt Benedictus, Magdalena Benedictus, Charlie Kock (extern adviseur) en Jacob Miedema, dat inmiddels de mogelijkheden heeft onderzocht om zonnepanelen collectief aan te schaffen voor Garyp is voortvarend van start gegaan.

Er is intensief met elkaar overlegd welke criteria er moeten gelden voor de bedrijven die aangeschreven moesten worden. Men moet hierbij denken aan garanties, installaties, soort panelen, rendement van de panelen, maar ook wanneer er geleverd kan worden. Daarna zijn er al diverse gesprekken met leveranciers van zonnepanelen en een gesprek met een energieleverancier geweest.

Op dit moment zitten we in de fase dat we een besluit moeten nemen met wie en hoe we verder gaan. Wij als kernteam verwachten dat we in december/januari u middels de al eerder beloofde informatieavond op de hoogte kunnen brengen van onze bevindingen.

Namens dorpsbelang,
Jacob Miedema

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 17e jaargang nr.2, 15 november 2013) 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk