Stormschade

Er zijn wel heel veel bomen omgewaaid!!
Een klein rondje Garyp leverde deze foto's op.

Bij de familie Koopmans aan de Lytse Buorren waaide een dikke spar (of den) op een viertal auto's.

Aan de Brandsmaloane waaiden 2 mooie oude eiken om, waarbij tegelijk de waterleiding beschadigd raakte en een gedeelte van het dorp zonder water kwam te zitten of zoals bij mij thuis de waterdruk heel laag werd.

Aan de 'BiesBos' (weg tussen Mr.Lubwei en Gr.Buorren waar Pieter Bies en Jan & Willy Dorenbos aan wonen) raakten enkele berken omver. Een lantaarnpaal werd mee getrokken en knapte af.

IMG 8828
IMG 8829
IMG 8838

Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding