Nieuws van Dorpsbelang

Energiecoöperatie Garyp?

In meerdere dorpen bestaat al zo’n coöperatie.
Een coöperatie die zelf energie = stroom opwekt via zonnepanelen en die weer goedkoop levert aan de leden.

Uit een recent onderzoek is gebleken, dat dit ook in Garyp in principe mogelijk moet zijn. Op de grotere gebouwen in het centrum van het dorp kunnen een heleboel zonnepanelen worden geplaatst. De stroom, die dit oplevert is aanzienlijk meer dan het eigen verbruik van de gebruikers van die gebouwen. En dus kan er ook stroom aan anderen worden geleverd.

Maar niet alleen de gebruikers van die grotere gebouwen kunnen meedoen, maar ook particulieren. Die kunnen lid worden van de coöperatie, maar zij kunnen er ook voor kiezen om alleen de zonnepanelen aan te schaffen via de coöperatie.

Wat er allemaal precies wel of niet kan is nu nog moeilijk te zeggen. Het bestuur van Dorpsbelang heeft daarom een commissie ingesteld, die dat moet onderzoeken. En natuurlijk ook moet kijken naar de financiering. Want ook al zijn er mogelijkheden voor subsidie, toch zal er nog flink moeten worden geïnvesteerd.

Vooreerst zal de commissie nog veel energie moeten steken in het onderzoek, voordat er energie uit komt. Over enige tijd hopen we u meer te kunnen vertellen. Namens Dorpsbelang is Jacob Miedema de contactpersoon voor dit project. Bestuur Dorpsbelang

Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 16e jaargang nr.5, 21 juni 2013)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk