(ingezonden)

Persbericht

Trienke de Vries “Gariper fan it jier 2012”

Mevrouw Trienke de Vries is gekozen tot “Gariper van it jier 2012”. De lezers van de dorpskrant “De Rabbelskûte” van Garyp hebben haar gekozen vanwege haar tomeloze inzet voor ouderen, zieken, alleenstaanden en andere hulpbehoevenden.

Op zaterdag 5 januari omstreeks 22.00 uur maakt voorzitter Gjalt Faber namens de redactie van dorpskrant “De Rabbelskûte” de “Gariper fan it jier 2012” bekend. Trienke de Vries ontvangt daarbij een trofee met inscriptie en een bos bloemen. De huldiging wordt gehouden in het dorpshuis It Geahûs tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de activiteitencommissie van It Geahûs.

Mevrouw de Vries bezoekt en verzorgt en helpt de mensen niet alleen; zij gaat er ook mee naar het ziekenhuis als het nodig is.Ook stuurt ze, als teken van aandacht, veel kaartjes naar zieken e.d..

Behalve haar hulp aan mensen in Garyp (en zelfs daarbuiten) is mevrouw De Vries vrijwilligster in Berchhiem te Burgum, waar ze ook weer de ouderen en zieken helpt en ondersteunt. Verder zat ze in het bestuur van de vrouwenvereniging en momenteel ook in het bestuur van de bejaardensoos.

 

 

 

 

Trienke-de-Vries-Garjier2013

 

Trienke  de Vries gehuldigd tot 'Gariper fan it jier 2012'
(foto: ingezonden)

Veel mensen die haar nomineerden spraken ook hun waardering uit voor het feit, dat zij jarenlang tijdens haar werkbare leven bij Bakkerij van der Zee, haar ernstig zieke moeder alleen heeft verzorgd. Dat was een zware opgave. Vaak moest ze even tussen het werk uit om haar moeder de nodige zorg te kunnen bieden. Ook de kinderen van haar overleden zuster en haar man heeft ze altijd verzorgd als een soort tweede moeder.

Mevrouw de Vries is bijna nooit thuis aan te treffen. Ondanks haar gevorderde leeftijd staat ze nog altijd klaar voor een ieder die haar hulp nodig heeft. Hierbij cijfert ze zichzelf helemaal weg!

Een ander helpen zit mevrouw de Vries in het bloed. Zij is dan ook een vrouw die veel aan mensen in het dorp en daarbuiten heeft gegeven, maar niets terug heeft teruggevraagd. De redactie van de dorpskrant “De Rabbelskûte” vindt daarom deze 'Gariper Florence Nightingale' de terechte winnaar van 'de Gariper fan it jier 2012'.

Gjalt Faber,
voorzitter dorpskrant De Rabbelskûte te Garyp.

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk