Gemeente - plantsoenendienst

plantsoenDe gemeente heeft besloten in het kader van de bezuinigingen op verschillende plaatsen in ons dorp het groen op een andere manier in te vullen. Heestervakken gaan verdwijnen en worden omgevormd tot gazons (met rood aangegeven). Deze worden meegenomen in het maaischema van de gemeente. Enkele grotere grasvelden, met donker groen aangegeven, worden in het vervolg enkele malen per jaar gemaaid.
Op bijgaand kaartje staan de lokaties aangegeven.

Klik hier voor PDF-bestand
 
Namens Dorpsbelang,
 
Jan Sijtsema

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk