Gemeente - plantsoenendienst

plantsoenDe gemeente heeft besloten in het kader van de bezuinigingen op verschillende plaatsen in ons dorp het groen op een andere manier in te vullen. Heestervakken gaan verdwijnen en worden omgevormd tot gazons (met rood aangegeven). Deze worden meegenomen in het maaischema van de gemeente. Enkele grotere grasvelden, met donker groen aangegeven, worden in het vervolg enkele malen per jaar gemaaid.
Op bijgaand kaartje staan de lokaties aangegeven.

Klik hier voor PDF-bestand
 
Namens Dorpsbelang,
 
Jan Sijtsema

 

backvorige pagina

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.4 van 3 april 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 5 juni 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 29 mei 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com

Collecterooster 2020

  • 05-04 t/m 11-04 Hartstichting
  • 10-05 t/m 16-05 Longfonds
  • 24-05 t/m 30-05 Prins Bernhard Cultuurfonds 31-05 t/m 06-06 Epilepsiefonds
  • 07-06 t/m 13-06 Natuurmonumenten