Nieuws van Dorpsbelang

Clustering voorzieningen
We vinden het belangrijk een clustering te realiseren, die weliswaar niet fysiek aan elkaar verbonden is, maar die toch doelmatig, duurzaam en energiezuinig is. De mogelijkheden in dit kader worden door 'Kock Volhoudbaar advies' onderzocht. Dit met subsidie van de gemeente. Naast Timmermans, Benedictus en 'It Geahûs ' worden ook de school, het zwembad en de sport in het onderzoek betrokken.

Centrale As
De informatieavond op 11 oktober jl. werd goed bezocht. Goed was het te horen, dat een deel van de Centrale As 63 cm lager komt te liggen, dan eerst de bedoeling was.

Inrichting vuilstort
Op de vuilstort is men bezig met de afrondende werkzaamheden. Daarom wordt er nagedacht over de inrichting van de vuilstort. Samen met de familie Holwerda, enkele deskundigen en het bestuur van Dorpsbelang Sumar hebben we gebrainstormd over de inrichting. Hebt u suggesties, dan horen wij dat graag.

Oude paden
We kregen een voorstel, waarop één pad stond aangegeven (vanaf Koutenburg naar de Ielke Boonstraloane). We hebben aan de gemeente gemeld, dat we er meer van hadden verwacht.

Middenstand
Soms moeten we melden, dat een winkel wordt gesloten. Anderzijds zijn er ook positieve ontwikkelingen: de familie Elzinga, die de winkel heeft uitgebreid en nu Spar Bijlsma. Zeker het bezoeken waard!

Voorzitter Dorpsbelang

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 16e jaargang nr.2, 30 november 2012)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk