buorren-unreplik-guod

28 november 2012

Beste Buurtgenoten,

Toen wij begin dit jaar de boerderij aan de Greate Buorren 16 hebben gekocht, met als doe hier nieuwbouw te plegen, hebben we toegezegd de buurt steeds te informeren over de plannen.

Als u Weekblad Actief van 28 november 2012 leest, denkt u misschien: heb ik wat gemist?

Het enige wat op dit moment zeker is, is de sloopvergunning. Het afgelopen jaar hebben we geinventariseerd welke partijen mee willen doen en met betrokken instanties overleg gevoerd over wijziging van het bestemmingsplan.

Het doel is ons kantoor te vestigen en daarnaast de beschikbare bouwruimte aan te vullen met huurappartementen en commerciële ruimten. We zijn nog aan het onderzoeken voor welke doelgroep. Dit heeft ook te maken met sterk veranderende wetgeving op allerlei gebied, denk aan de AWBZ, verhuurdersbelasting etc.

Na afronding van het onderzoek, vermoedelijk voorjaar/zomer 2013, gaan we samen met Architectenkantoor Anne Dorenbos te Gytsjerk bezig met het ontwerpen van het gebouw. Als de eerste ontwerpen klaar zijn, dan organiseren we een bijeenkomst voor buurtgenoten om deze te bespreken.

Met vriendelijke groet,

Geert en Magdalena Benedictus

Wietse Haanstra

(Bron: ingezonden)

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk