Nieuws van Dorpsbelang

Eerste werkzaamheden De Centrale As van start in Garyp

Vanaf eind september 2012 is aannemer Haarsma Infra & Milieu B.V. uit Tjerkwerd van start gegaan met de aanleg van de rondweg Garyp. De werkzaamheden zijn de eerste rondom de aanleg van De Centrale As. Graag nodigen wij alle inwoners van Garyp uit voor een kennismaking. Samen met de aannemer wordt een toelichting gegeven op de planning en hoe de uitvoering zal verlopen. Daarnaast zal ook Gebiedsontwikkeling en Kansen in Kernen aan bod komen. De bijeenkomst is
op:

Donderdag 11 oktober 2012 - Inloop 18:00-20:00 uur
Dorpshuis ‘It Geahûs’, Greate Buorren 15 in Garyp

Jeen Bruinsma
Projectsecretaris
De Centrale As
0511-548585

Florynwei 3c Burgum (besikersadres)
Postbus 213, 9250 AE Burgum
www.decentraleas.nl

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 16e jaargang nr.1, 28 september 2012)

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding