PolitieFryslan-logoWijkagent Garyp

Even voorstellen Na jarenlang wijkagent van Hurdegaryp, Noardburgum, Jistrum en Eastermar te zijn geweest is hier per 1 januari 2012 officieel een einde aan gekomen. Ik ben namelijk per die datum wijkagent van Suwâld, Tytsjerk, Gytsjerk, Oentsjerk, Aldtsjerk, Munein, Wyns, Garyp en Earnewâld.

Ik neem de wijk over van mijn collega Sander Wijnsma die nu werkzaam is in de gemeente Achtkarspelen.

Ik stel mij graag aan u voor. Mijn naam is Teake Hogendorp, 56 jaar. Mijn rang is brigadier van politie.
Na de politieschool in Lochem ben ik in 1977 begonnen als agent bij de Gemeentepolitie Tytsjerksteradiel. Mijn politieloopbaan heeft zich dus altijd afgespeeld in deze gemeente.

In 2006 heeft de politie Fryslan gekozen voor de functie buurtagent. Het functioneren van de buurtagent/wijkagent is om het aanspreekpunt te zijn voor het politieteam in de dorpen. Wanneer ik bijvoorbeeld klachten krijg over overlast van jongeren dan probeer ik het probleem inzichtelijk te krijgen en samen met mijn collega's, de gemeente en de welzijnsorganisaties maken we afspraken met de jeugd.
Door een goede samenwerking met de inwoners van de wijk kan een goed beeld van de eventuele problemen verkregen worden. Door daar passend op in te spelen, kan maatwerk geleverd worden.

Ik hoop met net zoveel plezier als in mijn vorige wijk mijn werk te doen en reken op de medewerking van de burgerij.

U kunt mij bereiken via het politie service centrum (PSC) 0900-8844 en vragen naar ondergetekende. Als ik in dienst ben dan wordt u naar mij doorverbonden.

Of via mijn emailadres: teake.hogendorp@friesland.politie.nl

Bij spoed politie, brandweer of ambulance, telefoonnummer 112. Dit telefoonnummer kan ook gebeld worden bij ontdekking op heterdaad. Onder de slagzin: "112 daar pak je daders mee". Mocht u getuige zijn van een strafbaar feit of een verdachte situatie waarbij meteen politie in kennis moet worden gesteld belt u 112.

Met vriendelijke groet,

Teake Hogendorp
Brigadier/wijkagent

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.6, 27 juli 2012)

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk