Buorren Unreplik Guod B.V.

Maart 2012

Beste dorpsgenoten

Via de Rabbelskûte (zie opmerking hieronder - red) gaan wij u regelmatig informeren over onze plannen met de boerderij van familie De Roos - Sibma. Zoals u wellicht hebt vernomen zijn Geert en Magdalena Benedictus sinds december 2011 eigenaar geworden van de boerderij aan de Greate Buorren 16. Voor de ontwikkeling van dit project is een BV opgericht met de naam 'Buorren Ûnreplik Guod B.V.'. Wietze Haanstra (Skeanpaad 11) wordt door het bedrijf ingehuurd als ontwikkelaar voor het totale project.

Aanleiding voor de aankoop
Bureau Benedictus groeit uit het jasje en was voornemens voor de uitbreiding van het kantoor mee te doen aan de clustering van voorzieningen in ons dorp. Toen de clustering in de gewenste vorm geen doorgang kon vinden stond Bureau Benedictus voor de keuze elders kantoorruimte te zoeken of binnen Garyp een alternatief te zoeken. De boerderij is aangekocht met als doel om daar een nieuw kantoor te bouwen. Omdat er veel ruimte is en de locatie prachtig gelegen is in het centrum van ons dorp, is het geschikt om het breder te ontwikkelen.

Ontwikkeling
Uit de eerste contacten met de gemeente bleek dat deze positief staat tegenover de plannen. Zowel voor het dorp als voor de gemeente is dit een kans de hele omgeving dorpshuis-school-kerk te verfraaien. Wietze is bezig met een inventarisatie van ondernemers die mee willen doen aan het project. Door concentratie van activiteiten kunnen ondernemers elkaar versterken. Lastig is dat bij veel ondernemers economisch het tij tegenzit en dit een belemmering kan zijn voor ondernemers om grote stappen te zetten.

Sloop boerderij
Het is de bedoeling dat de eerste nieuwbouw binnen twee of drie jaar gerealiseerd is. Om te voorkomen dat de (per juli a.s.) leegstaande boerderij verpaupert, vragen wij een sloopvergunning aan. De bedoeling is om na de sloop het terrein netjes te houden, zodat dit geen nadelige invloed heeft op de omgeving. Ook proberen wij de fruitbomen te behouden.

Plaatsing kantoorcontainer
Omdat het project langer duurt dan eerst was voorzien wordt bij Bureau Benedictus eerst nog een tijdelijke aanbouw gerealiseerd.

Ideeën en voorbereidingen project
Op dit moment is voor de voorbereiding van het project Wietze Haanstra betrokken als ontwikkelaar en Anne Dorenbos uit Gytsjerk als architect.

buorren-unreplik-guodHebt u belangstelling of hebt u ideeën voor het project, schroom dan niet te bellen of mailen met Wietze Haanstra (06-53720751 / wietze@haanstra.nl).

Geert Benedictus
Wietze Haanstra(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 15e jaargang nr.4, 23 maart 2012)

 


OPMERKING
Dankzij het feit dat de Gariper website van de redactie van De Rabbelskûte toestemming heeft delen van hun editie op deze site te publiceren, kunt u deze informatie hier ook lezen.


backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk