Persbericht

Auke van der Vliet “Gariper fan it jier 2010”.

Gariper_fan_it_jier_10

Dorpsman en klusjesman, Auke van der Vliet (67), is gekozen tot “Gariper van it jier 2010”.

De lezers van de dorpskrant “De Rabbelskûte” van Garyp hebben Auke van der Vliet gekozen vanwege zijn uitzonderlijke inzet voor veel verenigingen en instanties in het dorp.

Van der Vliet was o.a. actief voor het dorp, de buurt, de kerk, het toneel en de begrafenisvereniging.

Behalve bestuurlijk is hij ook altijd fysiek actief, vooral als klusjesman bij verenigingen, school en kerk.

Als het sneeuwt maakt hij de trottoirs sneeuwvrij. Maar hij ruimt ook bladafval en vuurwerkafval in zijn straat op. Je kunt dan ook gerust stellen dat van der Vliet meer dan zijn eigen straatje schoon geveegd heeft. Van der Vliet staat in Garyp dan ook bekend als een bezige bij.

Op zaterdag 8 januari maakt voorzitter Gjalt Faber namens de redactie van dorpskrant “De Rabbelskûte” de “Gariper fan it jier 2010” bekend. Auke van der Vliet ontvangt een trofee met inscriptie aangeboden en een bos bloemen. De huldiging wordt gehouden in het dorpshuis It Geahûs tijdens de nieuwjaarsreceptie georganiseerd door de activiteitencommissie van It Geahûs.

Tot “Gariper fan it jier 2010” zijn door de lezers van de Rabbelskûte meerdere personen genomineerd. De redactie heeft unaniem voor van der Vliet gekozen, omdat hij verreweg de meeste stemmen had. Auke van der Vliet is dan ook een dorpsman bij uitstek en een terechte winnaar van de titel “Gariper fan it jier 2010”.
Dorpskrant De Rabbelskûte neemt evenals voorgaande jaren om de twee jaar het initiatief tot de nominatie.
Van der Vliet is sinds hij in de Vut zit actief voor de volgende verenigingen/instanties:

 • Dorpsbelang Garyp; commissie dorpsvisie en werkgroep herinrichting N 913
 • Buurtvereniging; bestuurslid en klusjesman
 • SOW-Gemeente; hulpkoster, helpt bij gemeenteavonden en is klusjesman
 • Begrafenisvereniging; bestuurslid en klusjesman
 • Toneelvereniging; decoropbouwer en klusjesman
 • CBS “De Wrâldpoarte”; klusjesman en hulp bij musicals scholieren in dorpshuis

Gjalt Faber, voorzitter dorpskrant De Rabbelskûte te Garyp.
Info: tel 0511 – 521918 of 058-233 8306.

 


backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

 • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
 • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
 • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
 • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
 • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
 • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
 • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
 • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
 • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk