Chr.Muziekver.'Looft den Heer' - dirigent

Gerda Adams–Verhagen nieuwe dirigente Christelijke Muziekvereniging Looft den Heer Garyp

Gerda-dirigentNa het vertrek van Syde van der Ploeg moest Chr. Muziekvereniging Looft den Heer van Garyp op zoek naar een nieuwe dirigent.
Uit het aantal sollicitanten en zelf voor gedragen dirigenten heeft de vereniging een viertal dirigenten laten proef dirigeren.

Tijdens zo’n proefdirectie is het best wel moeilijk om gelijk een keuze voor de nieuwe dirigent te maken.

Daarom is er besloten om een soort uitprobeerperiode te gebruiken om tot een goede keuze te komen. Na een periode van drie maanden onder leiding te hebben gestaan van Gerda Adams–Verhagen, is afgelopen week de knoop door gehakt. De leden van het A-korps hebben unaniem besloten dat Gerda Adams–Verhagen vanaf heden de dirigent van het A-korps wordt. Zij zal, samen met de leden, trachten het korps naar nieuwe hoogte te dirigeren. Het bestuur en leden zien de toekomst rooskleurig tegemoet en hopen op een langdurige onderlinge samenwerking.

(ingezonden Persbericht)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk