Dorpsbelang

 

Provincie Friesland
t.a.v. Provinciale Staten
Postbus 213
9250 AE Burgum


datum: 5 februari 2010

onderwerp: zienswijze Centrale As

Geachte leden van de Provinciale Staten,

Helaas krijgt Garyp, zoals de plannen zijn, te maken met een aftakking van de Centrale As naar de Wâldwei. Zoals u bekend zal zijn hadden en hebben de inwoners van Garyp grote bezwaren tegen de aanleg van de rondweg. In onze visie is deze weg onnodig, omdat de verwachte verkeerstoename behoorlijk minder zal zijn, dan in de plannen verdisconteerd is en automobilisten via Nijega de Wâldwei kunnen bereiken. Daarnaast is het zo, dat automobilisten uit Dokkum e.o. niet via Garyp, maar via Hurdegaryp richting Afsluitdijk zullen gaan. Ook wordt door de aanleg van de rondweg aan een uniek flora en vogelgebied onherstelbare schade toegebracht.

In eerdere plannen was de nieuwe rondweg ‘een 80 km weg’. Nu is er sprake van ‘een 100 km weg’! Dat betekent, dat Garyp naast de Wâldwei en de weg Burgum-Nijega te maken krijgt met een derde snelweg, waardoor de geluidsoverlast voor de inwoners van Garyp zal toenemen. Er is toegezegd, dat er gebruik zal worden gemaakt van asfalt, dat de geluidsoverlast beperkt. Dit is echter onvoldoende. Een belangrijk effect op het geluidsniveau heeft de beperking van de snelheid. Wij vragen u dan ook dringend een maximum snelheid in te stellen van 80 km, zodat de geluidsoverlast beperkt wordt. Dat is goed voor mens en milieu en het komt de acceptatie van de nieuwe rondweg door de inwoners van Garyp ten goede.

Bij de rotonde (westkant nieuwe rondweg) dienen fietsers en voetgangers over te steken. Bij ‘een 80 km weg’ is dit al een gevaarlijke situatie, maar bij ‘een 100 km’ weg ontstaan er onverantwoorde risico’s!

We zien graag, dat het fietspad vanaf het pontje wordt doorgetrokken naar Sumar, zodat er een doorgaande fietsroute ontstaat vanaf Earnewâld. Ook willen we graag, dat vanaf de hoek Eendrachtswei/Stinswei een fietspad wordt aangelegd, dat aansluit op het aan te leggen fietspad van de pont naar Sumar. Garipers kunnen op de fiets zo vlot Burgum bereiken.

Wel vinden wij het belangrijk, dat het landschap rond de Centrale As de huidige agrarische bestemming houdt.Daarnaast vinden we de volgende zaken belangrijk:

a. de doorvaarthoogte voor boten is minimaal 1,5 m., zodat boten via de Skipfeart Garyp kunnen bereiken. Met de aanleg van de rondweg moet daar rekening mee worden gehouden.

b. er komt een kanoroute vanaf de Skipfeart naar Earnewâld e.o.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Dorpsbelang Garyp,

Jan Sijtsema, voorzitter

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk