Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel


Karakteristykpriis 2010
Voor de Karakteristykpriis 2009 zijn helaas geen aanmeldingen binnengekomen.
We hopen dat er nu meer animo is. Als men een pand dat op de lijst van de Stichting Karakteristyk staat, gerestaureerd of weer in de originele staatteruggebracht heeft, kan men zich nu alvast aanmelden voor de Karakteristykpriis 2010.

Het pand wordt beoordeeld door een onafhankelijke deskundige jury. De prijs bestaat uit een gevelplaquette en een geldbedrag van € 500,00 beschikbaar gesteld door onze sponsor 'Wijmenga Makelaars en taxateurs' te Burgum.
De verbouwing, zowel binnen als buiten, moet voltooid zijn vóór 1 januari 2011.
In weekblad Actief komt in januari nog een oproep.
U kunt zich aanmelden tot 1 maart 2011. Inlichtingen hierover kunt u krijgen bij het secretariaat, mevrouw AEA Middel-Linden, tel.: 058-2561912

Mededelingen
Het fotobestand van de karakteristieke panden wordt geactualiseerd. We gaan ervan uit dat betrokkenen geen bezwaar hebben hun pand door leden van de Stichting te laten fotograferen. De Stichting is bezig de foto's met beschrijving opde website te plaatsen. (www.karakteristyk.nl).
Ook zijn we geïnteresseerd in uw verhaal wat met een Karakteristyk pand of object te maken heeft. Dat kan eventueel gebruikt worden voor de website. Ook willen we graag zoveel mogelijk e-mailadressen hebben van de donateurs van de Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel. Verscheidene donateurs hebben inmiddels hun e-mailadres doorgegeven, waarvoor hartelijk dank. Voor wie dit nog niet heeft gedaan graag mailen naar: middel.oenkerk@hetnet.nl.

Door reglementair aftreden is er plaats voor nieuwe bestuursleden, met belangstelling of kennis van cultuurhistorie. Graag nodigen wij u uit eens een bestuursvergadering bij te wonen.

Met vragen of opmerkingen kunt u bij de bestuursleden Klaas Veltman en Trudi Dorreboom terecht.

Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel

((Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 14e jaargang nr.1, 15 oktober 2010))
totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.2 van 26 november 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 januari 2022.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 januari 2022 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving
  • 30-01 t/m 05-02 Hersenstichting

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk