Nieuws van Dorpsbelang

 

Afscheid dokter Amelink
We wisten pas kort tevoren wanneer het afscheid plaats zou vinden; vandaar dat u laat van ons bericht kreeg. Het is echter allemaal nog gelukt en we mogen terug zien op een hartverwarmend afscheid.

Centrale As
Er is een bijeenkomst geweest waar we plannen mochten indienen over de inrichting van het gebied. Wij hebben dezelfde wensen als de voorgaande keren ingebracht. We hebben het dan met name over het aan te leggen fietspad en de kanoroute.
Politiek gezien is de Centrale As een feit. Bij de Raad van State is een beroepschrift ingediend door de gezamenlijke organisaties die tegen de Centrale As zijn, zoals deze wordt voorgesteld. Dat beroep loopt nog.

Als Dorpsbelang hebben we onze zienswijze ingediend bij de provincie, waarin we onze wensen nogmaals hebben verwoord. Bij de Centrale As gaat men er vanuit dat in 2011 kan worden begonnen met de onderdoorgang van de Eendrachtsweg.

Automatische Externe Defibrillator (AED)
Deze is besteld. Samen met de andere dorpsbelangen wordt bekeken, hoe één en ander georganiseerd moet worden.

6 Minuten Zone
Als we iemand met een hartstilstand een kans willen geven . . . . . .

Herhaalde oproepNog even opfrissen. In februari is er op de jaarvergadering van dorpsbelangen besloten om een AED aan te schaffen. In de vorige Rabbelskûte hebben wij een oproep gedaan ook mee te doen met dit project. Hier zijn gelukkig al een aantal reacties op gekomen, maar we willen graag meer mensen bereiken.

Dorpsbelangen van Garyp willen zo dicht mogelijk bij het ideaal van 6 minuten komen.
Wat is de 6 Minuten Zone? De overlevingskans van slachtoffers is het grootst wanneer omstanders binnen 6 minuten: 112 bellen, reanimeren en defibrilleren met de AED.

Een AED alleen is dus niet genoeg om mensenlevens te kunnen redden. Hiervoor is een netwerk van vrijwilligers nodig. Het is van groot belang dat er per buurt genoeg deelnemers zijn. Alleen dan kunnen we de 6 minutenzone halen.

Dus mensen van Garyp, meldt jullie aan, om ook mee te doen. Hoe meer mensen, hoe beter. We gaan dan een cursus organiseren om te leren reanimeren en hoe te werken met de AED.

Opgeven kan bij Margreet Wijmenga: Het liefst per email, wijmengamargreet@hotmail.com. Als u geen email hebt kan het ook telefonisch: 521248.Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 14e jaargang nr.1, 15 oktober 2010)

 

backvorige pagina

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk