Felicitatie van de burgemeester

Geachte inwoners van Garyp Allereerst onze complimenten voor het welslagen van de nieuwjaarsviering in Garyp. Door de goede samenwerking tussen de dorpsbelangen, politie, gemeente en met name de jeugd uit uw dorp is iets goeds ontstaan! De vele vrijwilligers en u als Garipers hebben er voor gezorgd dat er een mooi feest bij het vreugdevuur en een feest op het centrale plein kon worden gehouden. Hopelijk kan deze trend in de komende jaren worden voortgezet!

Namens het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel

Burgemeester G.J. PoldermanJaarwisseling 2008 -2009

Wij als "jaarwisselingscoördinatoren" van dorpsbelang willen alle jeugd die zich veertien dagen lang het heen en weer heeft gereden om al het hout voor de brânbult bij elkaar te sprokkelen een groot compliment maken voor hun inzet. Ook de mensen die hun trekkers en karren beschikbaar hebben gesteld aan de jeugd: bedankt dat zij dit allemaal mochten gebruiken, want zonder dit zou er nooit een bult zijn gekomen. Ook moest de bult netjes op een hoop worden geschoven ook hiervoor heeft een dorpsgenoot zijn tijd en materieel beschikbaar gesteld. Dit geldt ook voor het afvoeren van de restanten. Dan de feesttent: ook hier hebben jongeren zelf de hele organisatie op zich genomen. Dat moest in een rap tempo, want er was pas op het allerlaatste moment besloten dat er in Garyp zelf toch zeker de jaarwisseling met elkaar moest kunnen worden gevierd. Maar zoals iedereen heeft kunnen zien: als je met z'n allen de schouders eronder zet kan er heel wat klaargespeeld worden. En ook hier geldt het zelfde als voor de brânbult: dorpsgenoten hebben hun materieel beschikbaar gesteld zodat alles veilig stond, de muziek werkte en de straat

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr.3, 30 januari 2009)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk