Samenwerking Dorpsbelangen en KEaRN

KEARN.jpgDorpsbelangen van Garyp heeft afgelopen najaar in samenwerking met KEaRN (sinds 1 februari 2009 de nieuwe naam van Stichting Welzijn Tytsjerksteradiel) een enquête onder de dorpsbewoners van Garyp gehouden over de behoefte aan een Dorpsservicecentrum in Garyp. Helaas hebben maar weinig bewoners de enquête ingestuurd en kan Dorpsbelang daar geen conclusies aan verbinden. We kunnen ons voorstellen dat er dorpsbewoners zijn, die toch vragen hebben op welzijnsgebied. Met een aantal van deze vragen kunt u wellicht terecht bij KEaRN. Om u een indruk te geven van de werkzaamheden van KEaRN zetten we voor u één en ander op een rijtje:

Peuterspeelzaalwerk:

In Garyp werkt juf Sijke Lyclama a Nijeholt in peuterspeelzaal Lyts Grut. Lyts Grut is een peuterspeelzaal van KEaRN. Ouders die hun kinderen willen opgeven voor de peuterspeelzaal kunnen terecht bij KEaRN.

Jeugd en Jongerenwerk:

Bij KEaRN werkt een ambulant jongerenwerker. De jongerenwerker ondersteunt groepen jongeren bij het realiseren van hun plannen. Bijvoorbeeld het helpen opzetten van een skatebaan, het vinden of creëren van een hangplek voor jongeren, het organiseren van een concert enz. Dit altijd in samenwerking met de jongeren en de bewoners van het dorp.

Het project 'Yn ‘e Doarpen'.

Yn ‘e Doarpen is er voor alle inwoners van Tytsjerksteradiel, die zich als groep melden met een idee voor een gezamenlijke activiteit. Die activiteit moet de leefbaarheid in eigen leefomgeving of het dorp ten goede komen. Bij Yn ‘e Doarpen vindt u, als groep, een gratis advies en wegwijzer.

Vrijwilligerscentrale:

met al uw vragen over vrijwilligerswerk (of u nu vrijwilligers zoekt of zelf vrijwilligerswerk wilt gaan doen), kunt u terecht bij de vrijwilligerscentrale.

Het project 'de Opstap'

is er speciaal voor mensen die behoefte hebben aan een 'maatje'. Zo'n 'maatje' kan dingen met u doen, zoals wandelen of uitgaan, maar u ook helpen met het op orde krijgen van de administratie enz.

Steunpunt Mantelzorg:

Veel mensen zorgen voor een ander. U haalt wekelijks boodschappen voor uw buurvrouw of u kookt eten voor een zieke oom. Uw ouders zijn op leeftijd en voor vervoer afhankelijk van u en uw auto.Genoemde activiteiten vallen allemaal onder mantelzorg.

Telefooncirkel:

dit is een groep mensen, die elkaar dagelijks tussen negen en tien uur 's morgens even spreken via de telefoon. Even horen hoe het gaat: "Is alles goed? Wat ga je vandaag doen?" Mocht u ook gebeld willen worden door de leden van de telefooncirkel, dan kunt u zich opgeven via de administratie van KEaRN.

Ouderenadviseur:

ouderen van nu willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Daarbij kan soms wat ondersteuning nodig zijn. Een goede woonomgeving en juist afgestemde zorg zijn van groot belang. Als er problemen of vragen zijn, bezoekt de ouderenadviseur u thuis.

Tot zover het overzicht van de werkzaamheden van KEaRN. Hebt u dus vragen op bovenstaande gebieden, neem dan gerust contact op met KEaRN, tel. 0511-465200 (werkdagen van 9 tot 17 uur). Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: www.kearn.nl of stuur een e mail naar: info@kearn.nl.

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr. 4, 10 april 2009)

 

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk