Nieuws van Dorpsbelang

De Centrale As
Verschillende keren hebben we moeten melden, dat er geen duidelijkheid is over zaken, die Garyp aangaan. Helaas is dit nog steeds het geval. We hebben er begrip voor, dat het een gecompliceerd proces is en het projectbureau rekening moet houden met vele belangen.
Anderzijds zien we ontwikkelingen, die ons zorgen baren. In de vorige Rabbelskûte noemden we het vertrek van agrariërs, terwijl wij er nog steeds van uitgaan, dat het land rond de Centrale As een agrarische bestemming zal houden.

In de Skipfeart is de beschoeiing vernieuwd, terwijl wij in het kader van de Centrale As een doorvaarthoogte van 1,5 meter hebben voorgesteld. Waarom wordt er dan nog zo'n grote investering gedaan?

Een afvaardiging van Dorpsbelang heeft een gesprek gehad met het projectbureau, maar bovenstaande thema's worden behandeld door de Gebiedsontwikkelingscommissie De Centrale As. We hebben begin juli een afspraak met deze commissie en we zullen onze zorgen daar verwoorden.

Jubileum
Vol enthousiasme wordt gewerkt aan de voorbereiding van het jubileum. Met z'n allen proberen we er een prachtig weekend van te maken. Op vrijdagmiddag 9 oktober a.s. is er vanaf 16:30 uur een receptie in het Geahûs en daar bent u allen voor uitgenodigd.

Kuierpaden
Hierover zijn 2 avonden belegd. Rond Garyp zijn 3 paden ingetekend en de plannen worden verder uitgewerkt.

Overleg met de fracties
Verschillende gemeenteraadsfracties komen in Garyp op bezoek. Wij stellen dat op prijs en we vragen met name aandacht voor de leefbaarheid van het platteland en verwoorden onze zorgen ten aanzien van de Centrale As. Het bestuur

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr. 5, 19 juni 2009)

totop

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk