Dorpshuis It Geahûs ontvangt € 10.500,00 van het Oranje Fonds voor Top-idee


Het Oranje Fonds stimuleert ontmoetingen tussen mensen en startte de campagne 'Toplocaties'. Het Fonds vroeg bestuurders van dorpshuizen, buurthuizen en wijkcentra uit het hele land om met hun gebruikers tot een top-idee voor hun locatie te komen. Dorpshuis It Geahûs deed mee en
ontvangt € 10.500,00 van het Oranje Fonds om de grote zaal te voorzien van goede verlichting en beeld apparatuur.

ItGeahus-logo.JPGHet Oranje Fonds motiveerde bestuurders om met hun gebruikers na te denken over de verbetering van hun accommodatie. Alleen ideeën die door de ruime meerderheid van de gebruikers gewenst zijn, kwamen in aanmerking als topidee. Uit het hele land kwamen ruim 250 ideeën naar voren. Ook It Geahûs deed met deze uitdaging mee. Zij stelden het Oranje Fonds voor om de grote zaal te voorzien van professionele toneelverlichting een beamer en een groot beeldscherm.

Al geruime tijd leefde bij de toneelvereniging de wens om een professionele verlichting te hebben tijdens de voorstellingen. Door de bijdrage van het Oranjefonds wordt deze wens werkelijkheid. Het bestuur van It Geahûs is tevens erg blij met de audio/visuele voorziening in de vorm van een beamer met een groot scherm. De grote zaal is op deze manier weer "up to date". Het bestuur hoopt door deze faciliteiten, de bezetting van de grote zaal, door conferenties, bijéénkomsten en presentaties te vergroten.

Het Oranje Fonds versterkt de samenhang in de buurt en investeert daarom in het totaal maar liefst € 4 miljoen in nieuwe ideeën en wensen voor
accommodaties in het hele land. Sociale cohesie in de buurt is een van de belangrijkste pijlers onder het bestedingsbeleid van het Oranje Fonds.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds is het grootste, nationale fonds op sociaal gebied. Per jaar besteedt het ongeveer 22 miljoen euro aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in Nederland, op Aruba en de Nederlandse Antillen. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 12de jaargang nr. 2, 28 november 2008)
totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk