OVG bestaat 25 jaar

De Ondernemingsvereniging Garyp (OVG) bestaat dit jaar 25 jaar. De vereniging wil dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan en heeft dit jaar voor elke maand een activiteit in petto. Let hiervoor op de agenda in de Rabbelskûte en de affiches van de OVG op de winkels.

Op 4 januari werd het startsein van het jubileumjaar gegeven. Wout Zijlstra, de sterkste man van Fryslân, trok de SRV-kar van Piet en Ineke een stukje door de Buorren (zie foto). wout zijlstraVolgens voorzitter Johan Timmermans had deze activiteit ook een symbolische betekenis. Immers, de kar van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in het dorp trekken is ook zwaar en om dit 25 jaar vol te houden is wellicht nog veel zwaarder.

In It Geahûs werd dezelfde avond een demonstratie gewichtheffen gegeven door Wout Zijlstra. Daarna was er een wedstrijd melkbustillen. Hierbij werd Els Mulder uitgeroepen tot sterkste vrouw van Garyp en Jochum Veenje tot sterkste man van Garyp.

Daarna was er een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst i.s.m. de activiteitencommissie van It Geahûs. De reeds bekende band Melody zorgde dat de sfeer er weer goed in kwam.

Zaterdagmiddag was er al weer een activiteit, namelijk een speurtocht door het dorp. Er was een tentje gebouwd op het dorpsplein waar de finish en de start was. Ondanks het wat mindere weer was er een behoorlijke deelname.

Zaterdagavond was er in It Geahûs een gezellige avond van bestaande OVG-leden en oud OVG-leden met een warm buffet. Er kwamen zo’n 70 mensen op af en de redactie van de Rabbelskûte mocht ook een kijkje nemen. Tijdens het buffet blikten de eerste voorzitter, Wâte Smedes, en de huidige voorzitter, Johan Timmermans, op komische wijze terug op 25 jaar OVG.
In het toneelspel ontmoetten Johan en Wâte elkaar op de nachtbraderie, beide staande onder een paraplu. Johan vroeg zich af waarom voor de naam OVG was gekozen. Volgens Wâte was dat een goeie afkorting voor Ontiegelijk Veel Gezuip of Ontiegelijk Veel Gezeur.
Johan vroeg ook wat de reden was voor de oprichting van de OVG. Volgens Wâte was Sinterklaas de oorzaak. Eerder was in Garyp de Zakenclub ’75. De toenmalige penningmeester had de administratie op de achterkant van een sigarendoos. In de doos zat de kas; één tientje. Toen daar in een vergadering een opmerking over werd gemaakt vloog de sigarendoos door de lucht en belandde op het hoofd van een andere zakenman. De rapen waren gaar, de club werd ontbonden en het laatste tientje werd verzopen. Toen het Sinterklaastijd werd was er niemand die de intocht organiseerde. Dat was de aanleiding om de OVG op te richten.

Sindsdien heeft Sinterklaas bij de OVG een jaarlijkse rol gespeeld. Soms waren het Panders en soms Smedessen. Eens was er een dronken Sinterklaas en éénmaal stierf de schimmel de dag daarvoor. Hinne Smedes had als Sinterklaas geen lange onderbroek en moest zijn koude benen goed verstoppen onder de tabbert.

Johan vroeg ook hoe de samenwerking in het dorp was. Volgens Wâte altijd goed. Zij hadden zelfs samen met dorpsbelang een elektrokast geplaatst voor de nachtbraderie. Wâte schrok wel even toen hij hoorde dat de kast was verdwenen.
Vervolgens vroeg Johan ook hoe het met de nachtbraderie zat. Wâte zei dat ze eens wat origineels wilden organiseren en daar hebben ze goed mee gescoord. Er wordt volgens Johan overigens wel gedacht aan een andere opzet van de braderie of een ander alternatief.
Volgens Wâte is er ook wel eens gedacht aan een Bananenbar á la Amsterdam. Veel OVG-leden, behalve Ewoud Spoelstra en nog één, wilden elk jaar met het jaarlijkse uitje naar de Bananenbar, maar het is er nooit van gekomen. Het idee om de Bananenbar naar Garyp te halen stuitte echter weer op bezwaren van Aan Pander.

De redactie had ook nog een kort interview met voorzitter Johan Timmermans:

Vraag: Wat is de doelstelling van de OVG?
Antwoord: De doelstelling is in feite het bundelen van de krachten van de verschillende ondernemers in het dorp en het dorp daardoor beter te kunnen bedienen. Als OVG willen we ook zorgen voor een goede binding in het dorp tussen ondernemers, winkeliers, bewoners, dorpsbelangen en andere partijen. Als OVG kunnen we daar beter op inspelen dan ondernemers individueel.

Vraag: Heeft de OVG zijn doelen waargemaakt?
Antwoord: In grote lijnen wel. Aanvankelijk waren er minder activiteiten, maar er wordt wel steeds meer gedaan. Er is ook wel een zekere verschuiving. Waren het in begin voornamelijk de winkeliers die de kar trokken, tegenwoordig zie je veel meer diversiteit in de bedrijven.

Vraag: Hoeveel leden had de OVG bij de oprichting en hoeveel nu?
Antwoord: In 1982 is gestart met ruim 30 leden. Nu zijn er 40 leden. Dat is de helft van de 80 bedrijven in Garyp, die bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.

Vraag: Wat vindt de OVG ervan dat grote Gariper bedrijven het dorp verlaten, zoals eerder Fouragehandel Wijmenga en Mechanisatiebedrijf Smedes en straks Van der Veen Transport?
Antwoord. Sommige Gariper bedrijven worden zo groot dat ze de maat van het dorp overstijgen. Het is jammer dat ze weggaan, maar er komen vele anderen voor terug. Denk maar aan Bureau Benedictus, Anvil Computers en Púr Santé. Garyp is eigenlijk wel een kweekkamer van ondernemers. Als ze te groot worden verdwijnen ze en maken plaats voor nieuwe. We missen helaas wel een goede doe-het-zelfzaak sinds het vertrek van Wâte.

De redactie wenst de OVG een succesvol activiteitenjaar en een voorspoedige volgende kwarteeuw. Op naar de 50 jaar!

Gjalt Faber

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 3, 18 januari 2008)

totop

 

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk