(Centrale As)

Voorstel Gariper commissie aanpassen N913

Op de Dorpsbelangvergadering van maandag 18 februari jl. is een voorstel gepresenteerd, middels een Powerpointpresentatie, hoe de Easterein, Gravinneloane en Westerein in te richten als de nieuwe rondweg om Garyp er zou komen.

Op de ledenvergadering is besloten, dat dit eerste concept met de middenstand en aanwonenden besproken zal worden.

Klik HIER voor alle sheets (versie 2, want er is later een nieuw verbeterd plan gerealiseerd).

 

totop
Rabskute.JPG

 'De Rabbelskûte' 23e jaargang nr.5 van 5 juni 2020 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.

De volgende Rabbelskûte verschijnt op 21 augustus 2020.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 14 augustus 2020 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.
Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster 2020

  • 14-06 t/m 20-06 Maag Lever Darm Stichting
  • 21-06 t/m 27-06 Rode Kruis
  • 30-08 t/m 05-09 KWF Kankerbestrijding