Donateursaktie It Geahûs

 

Geachte dorpsgenoten,

In de afgelopen jaren is het aantal bezoekers van “It Geahûs” flink gedaald. Daardoor lopen de inkomsten terug. Hierdoor komt bij ongewijzigd beleid de continuïteit van ons dorpshuis in gevaar.
In het najaar van 2007 hebben wij met alle besturen van de deelnemende verenigingen hierover gesproken.
De conclusie van de gesprekken is:

“It Geahûs” moet blijven! Geen dorpshuis, is de ondergang van het verenigingsleven.
Wij vragen u hierbij dan ook om ons te steunen. U kunt dat doen door donateur te worden. Mocht u al donateur zijn, dan is in veel gevallen de laatste jaren uw bijdrage niet meer geïnd. Dat is ontstaan doordat niet werd voldaan aan de eisen die de bank hieraan stelt. Dus een complete vernieuwing van het donateurbestand is daarvoor noodzakelijk. Elke bijdrage is welkom. Als richtlijn zou u kunnen denken aan bijdrage van € 10 voor een echtpaar (gezin) en € 5 voor een alleenstaande.

In week 11 en 12 zijn er vrijwilligers bij u langs geweest om het antwoordstrookje op te halen, dat u bij de folders in week 10 hebt gekregen. Hebben ze u niet thuis aangetroffen, dan zou het heel prettig zijn als u het strookje alsnog invult en inlevert bij Aukje Mulder-Sibma, Singel 2a.

Vriendelijke groeten,
Het bestuur van “It Geahûs”

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 11de jaargang nr. 4, 21 maart 2008)

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk