Nieuws van Dorpsbelang

Himmeldei zaterdag 17 maart 2007

Evenals afgelopen jaar wordt de medewerking gevraagd van de buurtverenigingen om op zaterdagmorgen 17 maart een groepje te vormen om zowel de eigen buurt als ook een gedeelte van de wegen rond het dorp te himmeljen. Verzocht wordt om glas en flessen in de glasbak te deponeren. Metalen ook apart houden. Al het andere afval zoveel mogelijk in de duo-bakken aan de Brandsmaloane. De verdeling is gelijk aan vorig jaar.

It KlaverblêdBrandsmaloane en linksaf Ielke Boonstraloane tot aan kruising Bosweg
EastereinVanaf de Gariperhoeke
FeanhúsenTennispaadsje en Ielke Boonstraloane
InialoaneTot aan de Zustervaart
De TuijeSchepersloane + Gravinneloane vanaf de Iendrachtswei tot de Easterein
KlompmakkersstreekFeantersdyk van kruising Earnewarre tot kruising de Bolderen, rechtsaf langs de Bolderen
Greate Buorren EastFeantersdyk van kruising de Bolderen linksaf Alle om Slachte, linksaf langs Nonnepaad
TsjerkebuorrenStinswei bocht achter gasstation tot Easterein + Bosweg vanaf Gariperhoek tot Skepersloane
LjippenstâlSigerswâld vanaf de Kooipleats naar Feantersdyk, rechtsaf en vervolgens de Stûkewei
MounehoekMounehoek t/m tunneltje en de Broek
SigerswâldVanaf de Kooipleats tot aan de Zustervaart
EarnewarreVanaf kruising Feantersdyk tot aan Ds vd Veenweg
WestereinVanaf kruising Iendrachtswei tot over viaduct + de Stinswei tot afslag naar pontje
SkipfeartStinswei vanaf afslag pontje tot aan bocht achter gasstation + Iendrachtswei

Het bestuur verwacht een enthousiaste deelname, zodat ons dorp en onze woonomgeving er in het voorjaar weer spic en span bij komen te liggen. Alvast dank voor de medewerking.

Het bestuur van Dorpsbelang

 

(Bron: 'De Rabbelskûte' , dorpskrant van Garyp, 10de jaargang nr. 3, 9 februari 2007)

 

totop

'De Rabbelskûte' 25e jaargang nr.1 van 17 september 2021 is uit. De Garipersite heeft weer enkele artikelen voor u overgenomen.
De volgende Rabbelskûte verschijnt op 26 november 2021.
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 19 november 2021 om 19:00 uur bij Anne Albada, Feanhústerpaad 12, 9263 RN in Garyp.Zo mogelijk via het e-mailadres van de dorpskrant derabbelskute@gmail.com.

Collecterooster

  • 12-09 t/m 18-09 Prinses Beatrix Spierfonds
  • 19-09 t/m 25-09 Nierstichting
  • 26-09 t/m 02-10 HandicapNL
  • 03-10 t/m 09-10 Dierenbescherming
  • 10-10 t/m 16-10 Nederlandse Brandwonden Stichting
  • 31-10 t/m 06-11 Diabetes Fonds
  • 07-11 t/m 13-11 Alzheimer Nederland
  • 14-11 t/m 20-11 Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK)
  • 28-11 t/m 04-12 Leger des Heils Fondsenwerving

garyp.nl
© 1997 - www.garyp.nl Website door IT-wurk